Medemblik Actueel.

Algemeen Politiek

PWF en GroenLinks willen opheldering bouw en financiering windturbine De Ambtenaar bij Medemblik

image

Medemblik – Uit onderzoek van de Volkskrant (Volkskrant 8 februari 2014) naar de bouw en financiering van de bijna 200 meter hoge windturbine De Ambtenaar bij Medemblik blijkt dat via een bestuurlijke truc deze bouw mogelijk is gemaakt.

In het betreffende artikel wordt voormalig wethouder Kees List van Wieringermeer geciteerd, die zijn handtekening zette onder de bouwaanvraag, en zegt dat de molen ‘eigenlijk niet gebouwd had mogen worden’ omdat die niet in het bestemmingsplan paste. 

Volgens List is er een truc toegepast door de alleenstaande windmolen te behandelen alsof het een grootschalig windpark was. Hij kon dit tot zijn spijt niet meer ongedaan maken. ‘De plannen hadden aan de gemeenteraad en aan de provincie voorgelegd moeten worden,’ zegt List. ‘Maar toen ik de papieren onder ogen kreeg, was het een gelopen koers. Dat is voor mijn tijd gebeurd – onder de ogen van de toenmalige wethouder en burgemeester, beiden van het CDA.’

Een woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon, waaronder Wieringmeer valt, zegt in reactie dat ‘de vergunning voor De Ambtenaar is verleend omdat het bouwwerk en het voorgenomen gebruik paste in de toen van toepassing zijnde regelgeving.’

Vragen

  1. Was het college, voorafgaand aan plaatsing, op de hoogte van de planontwikkeling voor de Ambtenaar?
  2. Is het college van mening dat de Ambtenaar een voorbeeld is van een ongewenste ontwikkeling?
  3. Is er overleg geweest (bestuurlijk of ambtelijk), voor of na de plaatsing?
  4. Welke opvatting is kenbaar gemaakt bij de buurgemeente?
  5. Op dit moment wordt een nieuw mega windmolenpark Wieringermeer in de buurgemeente Hollands Kroon voorbereid. Daarvoor heeft een startnotitie voor de milieueffectrapportage in de maanden oktober en november 2013 ter inzage gelegen. Op welke wijze is de gemeente Medemblik hierbij betrokken?
  6. Heeft het college op de startnotitie gereageerd?
  7. Welke mogelijkheden hebben (of hadden?)  inwoners van Medemblik om eventueel bezwaar te maken? 

Reageren via facebook