VVD en D66 werken samen aan later toegangsuur horeca Medemblik

Medemblik – De fracties van VVD en D66 zullen in de raadsvergadering van 6 maart a.s. het toegangsuur in de horeca aan de orde stellen. Raadsleden Mark Raat (VVD) en Hans Tigges (D66) zijn van mening dat de gemeente Medemblik het toegangsuur naar 02:00 uur moet aanpassen, nu in Hoorn daartoe ook is besloten door de raad.

Momenteel is het uiterlijke toegangsuur 01:00 uur. Beide fracties vinden dat het jeugd- en alcoholbeleid drie jaar na invoering op diverse onderdelen succesvol is gebleken, maar het uiterste toegangsuur hoort daar niet bij. Ook zijn er diverse omstandigheden veranderd in de tussentijd die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Zoals het verhogen van de alcoholleeftijd naar 18, het rookverbod in de horeca en de financiële crisis die in de sector extra hard heeft toegeslagen. 

Vasthouden aan een toegangstijd van 01:00 komt om deze redenen het draagvlak voor het beleid onder een groot deel van de bevolking dan ook niet ten goede. Dat het toegangsuur een heroverweging verdient werd door de VVD eerder aangekaart in december 2013, nu wordt samenwerking gezocht om het tot stemming in de raad te brengen middels een motie. Suggesties die vanuit de horeca worden aangedragen, bijv. het vervroegen van de uiteindelijke sluitingstijd, verdienen daarbij serieuze aandacht. 

Door het toegangsuur naar 02:00 uur te brengen wordt in ieder geval op korte termijn het beleid aangepast aan de actualiteit. De fracties willen de aanpassing doorvoeren middels een wijziging van de APV.