18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 14:39
Medemblik Actueel.

Windmolenbeerput Wieringermeer nog verder open

windplan Wieringermeer
windplan Wieringermeer

Medemblik – En weer gaat de beerput van het “Windplan Wieringermeer” nog een stukje verder open. Het gaat om een terugblik op de geschiedenis van de realisatie en exploitatie van de megawindmolen De Ambtenaar in de Wieringermeer. Deze megawindmolen staat dicht bij de historische stad Medemblik.

Truc

voormalig wethouder Kees List van Wieringermeer aangehaald en die zegt dat de molen ‘eigenlijk niet gebouwd had mogen worden’ omdat die niet in het bestemmingsplan paste. Volgens de heer List is er een truc toegepast door de alleenstaande windmolen te behandelen alsof het een grootschalig windpark was.

Nu dit naar buiten is gekomen heeft de statenfractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde die belast is met het windplan Wieringermeer.  Zo wil de PvdA opheldering over :

  1. Of de gedeputeerde de mening deelt van  voormalig wethouder List van de voormalige gemeente Wieringermeer dat de windmolen De Ambtenaar eigenlijk niet gebouwd had mogen worden?
  2. Opheldering over de rol van die de provinciedestijds had bij het goedkeuren van de molen, terwijl deze niet in het bestemmingsplan paste?
  3. Op dit moment is het windplan Wieringermeer in procedure. Dit windplan voorziet in de plaatsing van grote windmolen in het gebied.  Is er bij dit windplan de kans dat de ‘truc om een alleenstaande windmolen te behandelen alsof het een grootschalig windpark is’ opnieuw wordt toegepast? Zo ja, wat gaat de provincie hier tegen ondernemen om dit te voorkomen?
  4. De molen de Ambtenaar geeft geluidsoverlast bij de omwonenden omdat de afstand van molen tot de woningen te klein is. Kan deze situatie ook ontstaan bij de nieuwe molens in  het Wieringermeer? Zo ja, wat gaat het college hier tegen ondernemen?

 

Reageren via facebook