Medemblik Actueel.

Regionieuws

Onderwijs en gemeenten regio Westfriesland werken samen aan passend onderwijs en jeugdzorg

IMG_3331

West-Friesland – In Regio Westfriesland zijn de samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop (primair onderwijs,) vereniging VO West-Friesland (voortgezet onderwijs) en de zeven gemeenten sinds medio 2012 met elkaar in gesprek over de invulling van passend onderwijs en jeugdzorg. De gezamenlijke ondertekening van de spelregels voor het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) is een officiële bevestiging van een goede en intensieve samenwerking.

Samenwerking per wet geregeld

Samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2014. De manier waarop zij dit doen leggen ze vast in ondersteuningsplannen. Gemeenten krijgen met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg. Ook gemeenten geven in plannen aan hoe zij in de toekomst invulling geven aan de jeugdzorg. Per wet is geregeld dat via het OOGO alle partijen met elkaar moeten samenwerken om de plannen vorm te geven en op elkaar af te stemmen.

Goede samenwerking in Regio Westfriesland

Sinds 2012 zijn de zeven Westfriese gemeenten en de samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en Vereniging VO West-Friesland in gesprek over de nieuwe verantwoordelijkheden op het terrein van passend onderwijs en jeugdzorg; de onderlinge samenwerking, de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Zo is de opbouw van de ondersteuningsplannen gezamenlijk bepaald. De bestuurders hebben met elkaar de visies op passend onderwijs en jeugdzorg besproken en er is regelmatig overleg met elkaar over de voortgang.

OOGO over plannen passend onderwijs en jeugdzorg

Op 7 februari 2014 hebben de beide samenwerkingsverbanden en de Westfriese gemeenten de plannen voor jeugdzorg besproken en gekeken in hoeverre de plannen in lijn zijn met de ondersteuningsplannen van De Westfriese Knoop en Vereniging VO West-Friesland.
Voorzitter van de gemeentelijke Stuurgroep Passend Onderwijs (wethouder Peter Westenberg, gemeente Hoorn) is tevreden over de resultaten: ‘De reacties van de samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat we straks als onderwijs en gemeenten onze activiteiten goed op elkaar laten aansluiten. Daardoor kunnen we jongeren en hun ouders in onze regio nog beter ondersteunen.’

Op 5 maart staan de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden op de OOGO-agenda. De besturen kijken uit naar net zo’n constructief overleg als het OOGO over de jeugdzorg. ‘We versterken elkaar op deze manier en dat vinden we heel waardevol voor onze kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten’, aldus Stefan ten Brink, bestuurder van Vereniging VO West-Friesland. Maaike Huisman, directeur van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop voegt toe: ‘Onze samenwerking gaat verder dan afstemmen.’

Reageren via facebook