25.5 C
Medemblik
12 augustus 2020 00:32
Medemblik Actueel.

PvdA fractie wil opheldering straatverlichting Hauwert

Hauwert – Sinds een drietal weken brandt de straatverlichting langs de Tuinstraat in Hauwert niet. Het gaat om een vijftiental lichtmasten. Vorige week was zelfs de gehele kern Hauwert in de avond en nachtelijke uren onverlicht.

De PvdA fractie heeft op twee verschillende momenten, volgens de gebruikelijke richtlijnen, hiervan mededeling gedaan aan de met de uitvoering belaste ambtenaren. Dat heeft ertoe geleid, dat na 1 dag de kern weer van verlichting is voorzien, maar de Tuinstraat niet.

Het vreemde is dat de verlichting aan de westzijde van de Tuinstraat, langs het fietspad, wel  brandt. Volgens officieuze mededelingen tijdens de , op donderdag 16 januari, gehouden dorpsraadvergadering zou dit euvel nog 6 tot 8 weken duren.

De PvdA fractie is dan ook verontwaardigd over het feit, dat geen adequate oplossingen worden getroffen cq. mededelingen hierover door het college worden gedaan, bijvoorbeeld in de wekelijkse gemeenterubriek van het blad “de Medemblikker”.

Op vragen van de fractie aan het college antwoord het college dat het beheer van de straten in Hauwert in handen is van het Hoogheemraadschap. Het beheer en onderhoud van de verlichting langs die straten is dan ook een verantwoordelijkheid van het HHNK.

Dat de verlichting langs het fietspad op de Tuinstraat wel brand komt omdat deze wel van de gemeente is en is aangesloten op een aparte OV-kast.  Het beheer van de kabels in het gebied van het Hoogheemraadschap is in handen van Liander, met dit bedrijf is bij storingen een maximale afhandelingstermijn van 10 werkdagen afgesproken.

 

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?