3.7 C
Medemblik
17 januari 2021 10:26
Medemblik Actueel.

Andijker belang niet blij met passeren lokale makelaar verkoop agrarisch bouwgrond

Andijker belang niet blij met passeren lokale makelaar verkoop agrarisch bouwgrond

Medemblik – De fractie van Andijkers Belang in de gemeenteraad van Medemblik is niet blij met het passeren door het college van de lokale agrarische makelaar bij de verkoop van agrarische grond in Andijk. Via schriftelijke vragen wil de partij opheldering van het college. Hieronder leest u de 8-tal vragen gesteld door Andijker Belang bij monde van fractievoorzitter P.Groot.

  1. In Andijk is een gespecialiseerd Makelaarskantoor “Kwantes” in agrarische grond. Waarom wordt een gespecialiseerde makelaar in Andijk gepasseerd, ten koste van een niet gespecialiseerde, en in Andijk onbekende makelaar?
  2. Vermeld wordt dat het aan 3 zijden omgeven is door water, moet dit als voordeel worden gezien? Welk voordeel ?
  3. Niet vermeld wordt dat, net als b.v. bij perceel Kleingouw 216, aan de andere zijde van die sloten lintbebouwing aanwezig is, dus potentiële bezwaarmakers tegen iedere activiteit en ontwikkeling van het perceel die iemand zou wensen. Wekt dit niet een te positieve indruk voor een geïnteresseerde koper?
  4. Dierenwelzijngroepen (o.a. dierenbescherming) en landelijke overheid, wensen, ten behoeve van het dierenwelzijn, bij aanwezigheid van paarden een schuilplek of schuilstal, wat ze aanbevelen bij gemeenten om te fiatteren, een beleid waar minimaal 9 van de 10 gemeenten zich aan houden. Gemeente Medemblik heeft evenwel nog geen kilometer van die plaats, maar zonder burenbelending, of bezwaren, een familie met dwangsomgeweld, gedwongen hun schuilstallen te ruimen en hun paarden te verkopen. Ook hierbij refererende aan alle interactie aangaande de paardenbak etc. op Kleingouw 216. Gaat dit opgedacht datgene zijn wat de argeloze koper vervolgens ook zal gaan beleven?
  5. Wat is het standpunt van Medemblik in algemene zin aangaande dierenwelzijn. In voornoemde zaak was dierenleed ondergeschikt aan open landschap enz. Mogen we aannemen dat die meningen ongewijzigd zijn gebleven?
  6. Er wordt in de advertentie niet vermeld wat het bestemmingsplan wél of niet toestaat. Het zal vermoedelijk Agrarisch met waarden zijn, waar niets mag, ook geen minieme bebouwing laat staan een schuilstal, hooi en materialen opslag, of andere benodigde zaken voor welk gebruik dan ook, enige bebouwing, van welke aard en hoe miniem of simpel dan ook niet wordt toegestaan vanwege algemeen belang, aantasting van het open landschap en de precedentwerking. (ook als er geen bezwaren zijn). Kunnen we daar meer duidelijk over verkrijgen?
  7. In bepaalde gevallen wordt door de gemeente met twee maten gemeten, als de gemeente een eigen belang heeft b.v. bij verkoop van een bepaald pand, wordt er gesteld dat de ruimtelijke of bestemmingswensen zullen worden aangepast voor de potentiële koper, wat bij verkoop van gelijkwaardige objecten door particulieren bij Medemblik ondenkbaar en “not done” is. Heeft de gemeente in dit geval ook de intentie om met twee maten te gaan meten, ten behoeve van het eigen belang?
  8. Gaat het beeldkwaliteitsplan Andijk hier ook nog een rol vervullen?

 

Reageren via facebook