Twisk tegen komst Polenhotel

polenhotel

Twisk tegen komst Polenhotel

Twisk – Het college van Medemblik heeft plannen gemaakt om van het voormalig verzorgingshuis Twiskeland een Polenhotel te gaan maken. De dorpsraad van Twisk is onaangenaam verrast door deze plannen temeer daar er al in zeer vroeg stadium protest is aangetekend tegen deze plannen.

Afgelopen 12 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het college van B&W van Medemblik, Hoornveste BV de eigenaar van Twiskerland en de Dorpsraad Twisk.

Het onderwerp van gesprek vormde de plannen van Hoornveste BV om Twiskerland om te vormen tot een aantal luxe zorgappartementen, huisvesting voor jongeren en senioren en eventuele ruimten voor startende ondernemers. Dit zou kunnen gebeuren door gedeeltelijke of volledige nieuwbouw met behoud van het karakteristieke beeld. Het pand staat nl. in het beschermd dorpsgezicht van ons dorp. Het resultaat van het gesprek was dat Hoornveste BV de ingediende aanvraag zou aanpassen tot het huidige bouwvlek en dat de gemeente vaart zou maken met de planbeoordeling. Immers, de gemeente had bij de totstandkoming van het verzorgingshuis Koggenlandhuis in Midwoud een inspanningsverplichting richting (het vrijkomende) Twiskerland. Dit werd door de heer Gutter nogmaals bevestigd in het gesprek van 12 november jl. Ook rust er nog een AWBZ-bestemming op het pand, waar de eigenaar rekening mee moet houden.

Het gesprek tussen Dorpsraad, college en Hoornveste was ook de eerste gezamenlijke stap sinds de Dorpsraad de raadsfracties vroeg hen enige tijd te gunnen om in overleg met Hoornveste te komen tot een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van Twiskerland. Aanleiding vormde o.a. de bespreeknotitie VVD Twiskerland en de inspreeknotitie van de voorzitter van de Dorpsraad, de heer Kay (Commissie Ruimte 18 juni 2013). Het resultaat van de commissiebehandeling was dat ons deze tijd gegund zou worden en dat de huisvesting van arbeidsmigranten in Twiskerland voorlopig niet aan de orde zou zijn. Het bevreemdt ons dan ook zeer dat het college nu met het principeverzoek komt om o.a. Twiskerland te bestemmen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Overigens zou huisvesting van arbeidsmigranten in Twiskerland leiden tot een tijdelijke deeloplossing van het pand (slechts het achterste deel van het gebouw) en niet tot een structurele totaaloplossing, waarnaar de Dorpsraad streeft.

De Dorpsraad Twisk is het afgelopen half jaar actief bezig geweest om voor Twiskerland een geschikte bestemming te vinden. Onlangs zijn wij nog benaderd door een regionale dienstverlenende gespecialiseerde instelling in laagdrempelige ambulante zorg. In samenspraak met gemeente (inspanningsverplichting) en Hoornveste (AWBZ verplichting, exploitatiemogelijkheden) moet het toch mogelijk zijn om voor alle partijen binnen een aanvaardbare termijn een geschikte oplossing te vinden. Zelfs wethouder Gutter was na ons gesprek enthousiast over de plannen van Hoornveste om wonen met zorg op deze locatie mogelijk te maken. Hij suggereerde zelfs dat de procedure voor de eventuele planontwikkeling binnen een relatief kort tijdsbestek afgerond kon worden als de aanvraag ingediend zou worden in het kader van de Wederopbouwwet.

Samenvattend zijn wij van mening dat het principeverzoek om grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan in Twiskerland moet worden afgewezen gezien de eerdere uitspraken van de raad om de gezamenlijke initiatiefnemers (Dorpsraad, Hoornveste, Gemeente) enige tijd te geven om een aanvaardbare structurele passende oplossing te vinden, die recht doet aan de inspanningsverplichting van de gemeente, de AWBZ-verplichting van De Omring en de wens van de Dorpsraad om tot en totaaloplossing te komen voor het gehele gebied.

 

 

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.