9.3 C
Medemblik
27 oktober 2020 05:15
Medemblik Actueel.

Recreatieschap Westfriesland als ‘trekker’ voor aansluiting op BRTN-vaarroutenetwerk

Recreatieschap Westfriesland als ‘trekker’ voor aansluiting op BRTN-vaarroutenetwerk

West-Friesland – Varen is een speerpunt in het provinciale beleid. Op 22 december 2015 dienen de provincies volgens de  Waterwet vast te stellen welke wateren de functie ‘vaarweg’ krijgen en wie daar vaarwegbeheerder wordt. Het Recreatieschap Westfriesland wil – in nauwe samenwerking met betrokken partijen en aangrenzende regio’s – dit proces benutten om de vaarroutes tussen Rustenburg, Opmeer en Verlaat op te waarderen.

Alle waterwegen met een BRTN-status (Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland) of hoger zullen door de provincie worden aangewezen als vaarweg. De provincie Noord-Holland is voornemens de BRTN in Noord-Holland te herijken. Het overige water blijft een watergang. Voor een vaarweg met BRTN-status is een waterwegbeheerder vastgesteld en zijn er subsidiemogelijkheden.

Brede steun en gezamenlijk optrekken

Het Recreatieschap Westfriesland maakt zich sterk voor een regionaal vaarnetwerk met aansluiting op de bovenregionale BRTN-routes. De opwaardering van de vaarroute Rustenburg, Opmeer en Verlaat naar een BRTN-status en de ontwikkeling van passantenplaatsen in Opmeer passen hierin. Op 12 november organiseerde het Recreatieschap daarom een bijeenkomst voor betrokken partijen als de West-Friese gemeenten, de Gebiedscommissie en aangrenzende gemeenten om gezamenlijk op te trekken, draagvlak te creëren en de versterking van het BRTN in West-Friesland en de Noordkop bij de provincie onder de aandacht te brengen. De reacties van de aanwezigen waren positief. Rede voor het Recreatieschap Westfriesland om dit project door te zetten.

Kans voor de regio

Het Recreatieschap zal fungeren als ‘trekker’ en zet in op BRTN-routes geschikt voor kajuitboten, sloepen en kleine jachten met een hoogte van ca. 2,50 m. Ter hoogte van de lijn Hoorn-Alkmaar zijn er niet veel van deze BRTN-routes. De Waterwet en de BRTN-herijking door de provincie Noord-Holland bieden een goede kans de route ‘op te waarderen’ waardoor een betere aansluiting met de Noordkop mogelijk wordt en de economische potentie van het gebied kan worden benut.

Medio 2014 besluit de provincie over de definitieve BRTN 2014-2019.

Reageren via facebook