Medemblik Actueel.

Regionieuws

Gemeenten woest over zorgbesluit

Gemeenten woest over zorgbesluit

West-Friesland – Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten dat er geen knip komt tussen verzorging en verpleging. De zorgtaken gaan beide naar de verzekeraars; de gemeenten trekken aan het kortste eind. Die schorten hun medewerking aan de decentralisatie van de zorg daarom op.

Knip

In het regeerakkoord was afgesproken dat de persoonlijke verzorging en begeleiding vanuit de AWBZ zouden worden overgeheveld naar de gemeenten. Het onderdeel verpleging zou naar de zorgverzekeraars gaan. In de zorgsector ontstond direct hevig verzet tegen dit voorgenomen beleid. Verzorging hangt vaak samen met verpleging, een ‘knip’ tussen beide zou deze thuiszorg slechter, onnodig duur en minder prettig maken.

Tegemoet

Vandaag kwam Van Rijn tegemoet aan de bezwaren. Van het budget voor persoonlijke verzorging zal 95 procent naar de Zorgverzekeringswet gaan.

De overige 5 procent, waar de persoonlijke verzorging onder valt aan mensen met een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek die verder geen medische reden voor persoonlijke verzorging hebben, gaat wel naar de gemeenten. Volgens Van Rijn wordt voor die “kleine groep” de ondersteuning bij onder andere wassen, aankleden en douchen meer in samenhang met begeleiding geleverd.

Goed nieuws

Voor de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is het besluit van de staatssecretaris goed nieuws. “Nu wordt voorkomen dat iemand bij twee verschillende loketten moet zijn om zorg thuis te regelen”, zegt de patiëntenfederatie. “Bovendien zou er heel veel geld zijn gegaan naar allerlei advieskosten en andere overhead en dus niet naar zorg”, meent Wilna Wind, directeur van NPCF.

Medewerking opgeschort 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de situatie “zorgelijk en onwenselijk” en legt die eind deze maand voor aan zijn leden. In de tussentijd schort de organisatie de medewerking op aan de decentralisatie van zorgtaken. “In een jaar tijd is de kabinetsvisie 180 graden gedraaid”, zegt directeur Kriens.

De VNG is in tegenstelling tot de NPCF van mening dat er door de verandering meer loketten bij komen: “Het kabinet koerst af op een claimcultuur waarbij premies en eigen bijdragen onherroepelijk zullen stijgen. Mensen zitten niet te wachten op meerdere loketten, bureaucratie en wachtlijsten”, aldus Kriens.
Bron: nieuwsuur.nl

Reageren via facebook