Wethouder trots op aanpak woningstichting Het Grootslag

Wethouder trots op aanpak woningstichting Het Grootslag

Wervershoof – “We zetten een stap in de richting van opbouwen, van samen op een creatieve manier dingen oplossen. En daar kan ik als wethouder alleen maar trots op zijn,” vertelde wethouder Kasper Gutter tijdens het slaan van de eerste paal in Wervershoof.

Er worden 21 woningen in fase 3 van het plan Westrand in Wervershoof gebouwd. Het gaat om 17 eengezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Woningstichting Het Grootslag kocht eerst 4 woningen voor de verhuur, de anderen zouden in de verkoop gaan. Omdat de huizen niet werden verkocht, besloten Het Grootslag en Bouwfonds een overeenkomst te sluiten. De woningstichting koopt de huizen om te verhuren.

Als de markt weer aantrekt, gaan ze weer in de verkoop. “Het Grootslag pakt hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en stimuleren de economie”, aldus de wethouder. “En dat is prijzenswaardig”. De gemeente heeft in overleg met de partners toegestaan dat er een woning extra wordt gebouwd. Ook heeft de gemeente aanpassingen in de stedenbouwkundige opzet goedgekeurd. Daardoor kon er een meer vraaggestuurd aanbod worden gerealiseerd.

De bouw startte op donderdag 31 oktober.