24 C
Medemblik
9 augustus 2020 03:04
Medemblik Actueel.

Pvda wil opheldering voortbestaan Kasteel Radboud

Pvda wil opheldering voortbestaan Kasteel Radboud

Medemblik – Pvda wil opheldering voortbestaan Kasteel Radboud. Enige tijd geleden heeft de fractie van PvdA al haar bezorgdheid uitgesproken met betrekking tot het voortbestaan en de publiekelijk toegankelijkheid van kasteel Radboud.

Inmiddels is er een denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, in de weer om voor het voortbestaan van kasteel Radboud een plan op te stellen en de publiekelijk toegankelijkheid veilig te stellen. Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest tussen tussen het college en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en de Stichting Radboud.

Via een zestal schriftelijke vragen aan eht college wil de Pvda weten hoe de stand van zaken is. U leest deze vragen hieronder. Zodra het college hierop heeft geantwoord zullen wij deze ook publiceren.

De fractie van de PvdA legt u de volgende vragen voor:

  1. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment te melden t.a.v. de gevoerde gesprekken met de Stichting Radboud en de NMo?
  2. Staat de gemeente Medemblik op het standpunt om kasteel Radboud over te dragen aan de NMo?
  3. Zo nee, wat is daarvoor de reden?
  4. Zo ja,  op welke termijn neemt het College een definitief besluit en wat zijn de gevolgen voor de publiekelijke toegankelijkheid van kasteel Radboud en de verdere rol van de Stichting Radboud en de Denktank ?
  5. Zo ja, kan de gemeente de garantie geven dat het kasteel publiekelijk toegankelijk blijft? De NMo kan en wil die garanties klaarblijkelijk niet geven en stelt zich primair op als beschermer van cultureel erfgoed.
  6. Neemt het huidige College dit belangrijke besluit of wordt dit besluit over de komende gemeenteraadsverkiezingen heen getild en neemt het nieuwe College van de gemeente Medemblik deze besluitvorming voor haar rekening?

Bert de Jong
fractievoorzitter PvdA Medemblik

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?