Nieuwe Alcohol Nee-Contracten naar West-Friese jongeren en ouders

Nieuwe Alcohol Nee-Contracten naar West-Friese jongeren en ouders

West-Friesland – De komende weken ontvangen West-Friese brugklassers een brief met een Alcohol NEE- Contract van hun burgemeester. Zij kunnen dit contract met hun ouders/verzorgers bespreken en ondertekenen en beloven daarmee geen alcohol te kopen en te gebruiken voor hun 18e jaar.

Nog steeds beginnen jongeren op jonge leeftijd met het drinken van alcohol.
Doel van het Alcohol NEE-Contract is dat brugklassers en hun ouders praten over het in aanraking komen met alcohol en de gevaren ervan. Ruim 1500 West-Friese jongeren en hun ouders hebben afgelopen jaren het contract al ondertekend. Het Alcohol NEE- Contract is dan ook een zichtbare bijdrage aan de voorlichting en bewustwording van kinderen en hun ouders over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

Op bezoek bij de burgemeester

De contracten worden samen met een brief van de burgemeester per post naar de brugklassers gestuurd. De jongeren die het contract opsturen, laten zien dat zij bewust nadenken en zelf de keuze maken. In de ene gemeente mogen de ondertekenaars op bezoek komen bij de burgemeester, in de andere kunnen ze een cadeaubon winnen of met de burgemeester naar de film.

Veranderingen in de puberteit

Naar het voortgezet onderwijs gaan is al een grote verandering. Daarbij komen ook fysieke en mentale veranderingen in de puberteit; prille liefde, nieuwe vrienden en vriendinnen en feestjes waar alcohol wordt geschonken en gedronken. Bovendien verschijnen in de media verontrustende berichten over comazuipers. Deze jongeren zijn van drie uur tot twee dagen volledig bewusteloos geweest met blijvende hersenschade tot gevolg. Gelukkig daalt, sinds vorig, jaar het aantal jongeren dat met een alcohol-vergiftiging wordt opgenomen in West-Friesland.

Contract ondertekenen

In de brief besteedt de burgemeester aandacht aan de keuze die jongeren zelf hebben om geen alcohol te gebruiken en aan de onherstelbare gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik op jonge leeftijd. De burgemeester vraagt de jongeren een contract te tekenen samen met hun ouders. Ze beloven daarmee geen alcohol te kopen en te gebruiken voor hun 18e jaar en de ouders/verzorgers beloven geen alcohol aan te bieden aan hun kind.
Het Alcohol NEE-Contract