14.7 C
Medemblik
9 juli 2020 03:32
Medemblik Actueel.

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen over oplossing hek Coenplein Twisk

Gemeente gaat praten met bewoners Coenplein Twisk over hek

Twisk – Zoals ook bij u wellicht bekend is heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het beroep van M. Kwak en omwonenden betreft het hekwerk fietspad Coenplein te Twisk. De bestuursrechter heeft uitspraak gedaan en heeft de bewoners daar over in het gelijk gesteld. En een eerder besluit van de Gemeente Medemblik vernietigd.

Raadslid Roel Braaksma heeft namens Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nu te nemen stappen die het college wil gaan nemen.

Naam raadslid: R. Braaksma
Fractie: Gemeentebelangen
Onderwerp: Besluit rechtbank Coenplein Twisk

Ons inziens heeft dit veel te lang geduurd. Het kost veel, energie, ergernis, ambtelijke tijd, en geld waar niemand bij gebaat is. GemeenteBelangen zouden van u willen weten wat de vervolgstappen nu zullen zijn naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank.

Vragen

  1. Wat zijn uw vervolg stappen in deze?
  2. Gaat u in overleg met de bezwaarmakers van het Coenplein om tot een goede oplossing te komen zodat dit hoofdstuk eindelijk gesloten kan worden naar ieders tevredenheid?
  3. Zo ja, op welk termijn denk u dat te doen?
  4. Zo niet, waarom dan niet?
  5. Bent u het met ons eens dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd dient te worden en dat dit zeer spoedig tot een goede oplossing moet komen?

Hierop antwoorde het college met de volgende antwoorden:

Het antwoord

  1. Wij zullen in overleg treden met de omwonenden en de eigenaar van het hekwerk en proberen de kwestie in der minne te schikken.
  2. Zie antwoord onder 1

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?