7.7 C
Medemblik
24 november 2020 07:03
Medemblik Actueel.

N239 + N240 – Herinrichting bij Medemblik

N239 + N240 – Herinrichting bij Medemblik

Medemblik – De N240 ligt op de grens van de gemeenten Medemblik en Wieringermeer. In de huidige situatie kronkelt de N240 vanaf de Markerwaardweg via de kern van Medemblik naar de Wieringermeer. Het deel van de N239 binnen dit project start nabij de A7 en eindigt bij de grens van de bebouwde kom van Medemblik.

Aanleiding

De huidige provinciale weg N240 loopt in Medemblik door de bebouwde kom. Deze weg is te smal om het huidige verkeersaanbod op een veilige manier af te wikkelen. Binnen de bebouwde kom zijn snelheidremmende maatregelen genomen zoals een tweetal wegversmallingen en een op asfalt geverfde rotonde. De weg is opgesloten tussen de dijk en de sluis aan de westzijde en het spoor aan de oostzijde. Daardoor is hier wegens ruimtegebrek een optimale verkeersveilige oplossing niet mogelijk. 

In de huidige provinciale weg zijn twee bruggen aanwezig die zo spoedig mogelijk vervangen dienen te worden. Op dit moment is er een aslastbeperking op beide bruggen ingesteld omdat de bruggen op een andere aslast zijn aangelegd dan in het huidig verkeer gebruikelijk is. De bruggen kunnen komen te vervallen indien de provinciale weg wordt doorgetrokken.

Vanwege de vele ruimtelijke ontwikkelingen zal de verkeersintensiteit op de provinciale wegen in Kop van Noord-Holland toenemen. De situatie binnen de kern van Medemblik zal hierdoor verslechteren. Tevens draagt een goede infrastructuur bij aan het ontmoedigen van sluipverkeer in de gehele regio.  

In de N239 zijn twee kruispunten aanwezig die op nominatie staan te worden vernieuwd. In het bijzonder het kruispunt met de Almersdorperweg is groot van opzet waardoor er relatief hard kan worden gereden.

Andere aandachtspunten zijn:

  • verbeteren van de fietsoversteek bij het Opperdoezerpad;
  • verbeteren van de fietsoversteek bij de Almereweg;
  • verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt N239-N240;
  • scheiden van het langzaam verkeer met het snelverkeer;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N239;
  • uitwerken Ecologische Hoofdstructuur (EHS) rondom dit project;
  • inpassing van andere plannen in of rondom het project

Fasering en planning

Omdat het deel van de N239 toe is aan groot onderhoud is gekozen voor het splitsen van het project. De N239 tussen de Noorderweg en Medemblik zal binnenkort worden aangepakt.

 

Reageren via facebook