20.4 C
Medemblik
4 augustus 2020 18:06
Medemblik Actueel.

College maakt plannen herinrichting Graaf Florisplein Medemblik openbaar

College maakt plannen herinrichting Graaf Florisplein Medemblik openbaar

College maakt plannen herinrichting Graaf Florisplein Medemblik openbaar

Medemblik – Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 20 appartementen aan het Graaf Florisplein te Medemblik. Voor de nieuwbouw zijn extra parkeerplaatsen nodig. Deze worden deels op eigen terrein, deels door herinrichting van het Graaf Florisplein gerealiseerd. Het bestemmingsplan biedt ook de basis voor de realisatie van deze parkeerplekken.

Ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Medemblik – Graaf Florisplein’ met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013 ter inzage.
Het bestemmingsplan wordt verbeeld op onze webstie onder bestemmingsplannen in ontwikkeling en op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPKMEDGRAAFFLPLEIN-ON01.
Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder over het bestemmingsplan een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Medemblik. U kunt dat op de volgende manier doen:

  • Een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-13-36038.
  • Een mondelinge zienswijze indienen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd een afspraak te maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

    Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze. Een zienswijze kan niet per e-mail of telefonisch worden ingediend.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?