16.3 C
Medemblik
8 juli 2020 19:39
Medemblik Actueel.

VVD Medemblik presenteert als eerste partij verkiezingsprogramma

VVD Medemblik presenteert als eerste partij verkiezingsprogramma
ijstrekker Mark Raat en fractievoorzitter Andrea van Langen met het verkiezingsprogramma, temidden van de VVD-fractie en afdelingsvoorzitter Cees Stins. (Niet op de foto: Bart Schuffel en Cees Tuinman)

VVD Medemblik presenteert als eerste partij verkiezingsprogramma

Medemblik – Als eerste partij in de gemeente presenteert de VVD haar programma voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Wij blijven werken aan meer veiligheid, minder regels en gezonde financiën.

‘Het werk is nog niet af, de aan de inwoners beloofde voordelen van de fusie zijn nog lang niet gerealiseerd’ aldus lijsttrekker Mark Raat. Dat kan alleen als we blijven werken aan een kleine overheid die zich bezighoudt met kerntaken, die niet zelf het wiel uitvindt maar ondersteunt waar nodig. De personeelskosten van het ambtelijk apparaat moeten verder worden afgebouwd, er moeten meer bijstandsgerechtigden aan het werk en nieuwe taken die gemeente krijgt moeten binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd.

Natuurlijk moet er ook geïnvesteerd worden. De VVD wil bouwen voor de toekomst, niet somberen over bevolkingskrimp maar actief zorgen dat jongeren in de regio blijven wonen en werken. Het Deltaplan Bouw van de VVD heeft hiervoor al oplossingen aangedragen. Bedrijven moeten de ruimte krijgen om goede ideeën in de praktijk te brengen, zo wordt de werkgelegenheid gestimuleerd. Maar we zijn eerlijk: bezuinigingen zijn onvermijdelijk, iedereen zal in deze tijd zijn steentje moeten bijdragen.

De VVD wil niet achteloos schrappen maar burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid geven. Hun oplossingen werken beter, zijn goedkoper en hebben meer draagvlak. Raat: ‘Maar het mag absoluut geen eenrichtingsverkeer van de gemeente zijn. Met lagere belastingen en minder regels moeten inwoners en bedrijven ook de ruimte krijgen. Dat roepen we al jaren, maar we stuiten altijd op moeilijkdoenerij van andere partijen en ambtenaren: ze vinden altijd een reden om iets niet te doen. Het wordt tijd om daar verandering in te brengen.’

Lees hier ons verkiezingsprogramma. Een samenvatting van alle standpunten vindt u hier. Laat ons weten wat u ervan vindt via e-mail, Twitter of bij een van onze fractievergaderingen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?