18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 13:06
Medemblik Actueel.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 – Het CDA blikt terug en kijkt vooruit

Veel Medemblikkers voelen de crisis in hun portemonnee. Daar wil het CDA wat aan doen en dat is een uitdaging van jewelste.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 – Het CDA blikt terug en kijkt vooruit

Medemblik – De huidige raadsperiode kunnen we nu al betitelen als een roerige tijd, mede door 2 herindelingen. Ons land verkeert al enkele jaren in recessie en dat heeft ook zijn weerslag op onze gemeente. Faillissementen, achterstallig onderhoud, forse bezuinigingen en financiële malaise in algemene zin, zijn bijna aan de orde van de dag. Daar moeten we niet voor weglopen, maar daar moeten we wat aan doen.

In Den Haag heet dat zo mooi de Participatiesamenleving, maar dat is het CDA iets te gemakkelijk. We kunnen de minima niet aan hun lot overlaten en ook van mensen die dagelijks zorg nodig hebben, kan je niet verwachten dat ze zomaar eventjes gaan participeren in de maatschappij. Het rijk stoot taken af en die komen derhalve naar de gemeenten toe. En passant wordt de uitkering van het Rijk gekort, dus moet ook Medemblik méér doen met minder middelen. Daarom is “Slim Besparen” bedacht en hebben we de kerntakendiscussie gevoerd: welke taken kan de gemeente doen en welke niet. De definitieve uitwerking hiervan zal de komende jaren effect hebben in de gemeentelijke begroting. Het CDA zet in op lastenverlichting, want aan de almaar durende onzekerheid moet spoedig een einde komen.

Veel Medemblikkers voelen de crisis in hun portemonnee. Daar wil het CDA wat aan doen en dat is een uitdaging van jewelste. In maart zijn er verkiezingen. Het is niet gepast om de inwoners te paaien met toezeggingen die niet waargemaakt kunnen worden. Wij blijven daarom realistisch. We gaan echter met vertrouwen de komende 4 jaar tegemoet en als het even kan samen met u. De komende tijd zult u het CDA in Medemblik zien en horen. We zijn te vinden op de sociale media en als we met de groene caravan op pad gaan, willen we met een ieder in gesprek gaan om zo nog beter aan de weet te komen wat er leeft in de Kernen. Dus mocht u een prangende vraag of kwestie hebben, u bent bij deze uitgenodigd.

CDA Medemblik
Arie Schouten
Ed Meester

Reageren via facebook