20.3 C
Medemblik
22 mei 2020 14:30
Medemblik Actueel.

Openbaar vervoer maakt positieve ontwikkeling door.

Openbaar vervoer maakt positieve ontwikkeling door.

Openbaar vervoer maakt positieve ontwikkeling door.

West-Friesland – Uit het jaarverslag 2012 over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland blijkt dat de kwaliteit en de sociale veiligheid zijn toegenomen. Ook blijken reizigers in 2012 heel tevreden over het busvervoer. Dit is opvallend omdat door eerdere bezuinigingen het aanbod van OV in 2012 is afgenomen.

Kwaliteit

De kwaliteit van het busvervoer is in alle drie de concessies (Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord) sterk verbeterd.  Deze positieve trend was in 2011 al ingezet en heeft zich in 2012 nog verder doorgezet. Met name het aantal uitgevallen ritten en het aantal klachten is sterk afgenomen. In 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland extra aandacht gevraagd voor  ‘punctualiteit’ en ‘rituitval’.  Door verbeteringen van de vervoerder Connexxion zijn de bussen meer op tijd gaan rijden en is het aantal uitgevallen ritten sterk afgenomen.

Sociale veiligheid

Het aantal geregistreerde incidenten op het gebied van sociale veiligheid is in alle drie de concessies afgenomen. In 2011 was nog sprake van een toename van het aantal incidenten. De vervoerder heeft in 2012 extra preventieve maatregelen genomen met als doel om het aantal incidenten met minimaal 10% te verminderen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Eén van de maatregelen betrof het plaatsen van camera’s in de bussen die nog niet voorzien waren van deze vorm van toezicht. Met medefinanciering van de provincie Noord-Holland zijn eind 2011 alle bussen  voorzien van twee of meer toezichtcamera’s. Een andere maatregel betrof het intensiveren van toezicht en controle door toezichthouders in de bussen. Deze maatregel is vooral in Noord-Holland Noord toegepast. Het reizigersoordeel over de veiligheid in en rondom de bus is gelijk gebleven en is alleen in de Noord-Holland Noord iets gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Financiën

Ondanks de eerdere bezuinigingen op de exploitatiebijdrage zijn de reizigersopbrengsten in alle drie de concessies toegenomen. Dit heeft gezorgd voor een hogere kostendekkingsgraad in alle drie de concessies.

Reageren via facebook