5.8 C
Medemblik
3 december 2020 12:26
Medemblik Actueel.

Start ‘pre-awardfase’ Westfrisiaweg

Start 'pre-awardfase' Westfrisiaweg

Start ‘pre-awardfase’ Westfrisiaweg

West-Friesland – In deze pre-awardfase krijgt de combinatie BAM-Van Oord de mogelijkheid de inschrijving nader te onderbouwen en de fase na de definitieve gunning voor te bereiden.Op 16 mei 2013 startte de procedure voor de aanbesteding van de N23 Westfrisiaweg. Geïnteresseerde partijen konden vanaf dit moment inschrijven voor het project. De manier van aanbesteden gaat via het innovatieve ‘Best Value Procurement’ (BVP), ook wel ‘prestatie-inkoop’ genoemd.

Aanbestedingsprocedure

Prestatie-inkoop is een vorm van samenwerken waarbij er veel ruimte en verantwoordelijkheid bij de aannemer wordt gelegd. Hierbij geeft de opdrachtgever – in dit geval de provincie Noord-Holland – de kaders van een opdracht aan, maar vertrouwt op de expertise van een aannemende partij om dit op goede wijze in te vullen.

Selectieprocedure

De selectie van de partij waar de pre-awardfase mee wordt ingegaan is gebeurd op basis van een vooraf vastgelegd proces. Het proces is zodanig ingericht dat  dé expert voor het werk naar voren komt, op een eerlijke en transparante manier. Afgelopen maanden is een beoordelingsteam van de provincie geselecteerd en opgeleid om een goed oordeel te kunnen vellen over de aanbiedingen van zes verschillende partijen. Dit oordeel bestond in hoofdzaak uit een beoordeling van de ingediende documenten en van interviews met drie sleutelfiguren per aanbieder. Op basis hiervan is uiteindelijk, volgens een vooraf vastgestelde berekeningswijze, de zogenaamde ‘economisch meest voordelige inschrijving’ bepaald. Die bleek gedaan te zijn door de combinatie BAM-Van Oord. Hiermee zijn zij nu de zogenoemde ‘beoogd opdrachtnemer’, met wie de provincie de pre-awardfase in gaat.

Pre-awardfase

Doel van de pre-awardfase  is dat de aannemer aantoont dat hij inderdaad ‘de expert’ is door zijn aanbieding nader te concretiseren. In deze fase plant hij alle noodzakelijke acties en initiatieven om het project te realiseren. Ter afronding van de pre-awardfase presenteert de beoogd opdrachtnemer zijn definitieve plan. Dan kan er tot definitieve gunning worden over gegaan. Naar verwachting is dit voor de N23 Westfrisiaweg eind december 2013 het geval. Dan wordt de overeenkomst met de geselecteerde opdrachtnemer gesloten en is het werk hiermee  gegund. Naar verwachting zal de aannemer na gunning nog een half jaar nodig hebben voor verdere engineering van zijn plan en zal halverwege volgend jaar de definitieve bouwsom worden bepaald.

Reageren via facebook