Medemblik Actueel.

Waarderingssubsidie vervalt door nieuw subsidiebeleid

Waarderingssubsidie vervalt door nieuw subsidiebeleid

Waarderingssubsidie vervalt door nieuw subsidiebeleid

Medemblik – Het college stelt de raad voor om de waarderingssubsidies te laten vervallen. Dit in het kader van het nieuwe welzijnsbeleid. De gemeente subsidieert 152 verenigingen met een waarderingssubsidie van € 250,-. Hiermee spreken we erkenning uit voor het bestaan van deze verenigingen.

Historisch gegroeid

De historisch gegroeide subsidies behoren echter niet tot de prioriteit van het nieuwe welzijnsbeleid (kader ‘Nieuwe initiatieven in plaats van historisch gegroeide subsidiëring’). Het college stelt de raad daarom voor om de waarderingssubsidies te laten vervallen. In oktober neemt de raad een besluit op het voorstel. Alle verenigingen die het betreft, hebben we op de hoogte gesteld.

Reageren via facebook