18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 11:27
Medemblik Actueel.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 de aftrap

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 de aftrap

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 de aftrap

Medemblik –  Over ongeveer een half jaar is het weer zover. Dan mogen wij weer gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in de gemeente Medemblik. Deze gemeenteraad wordt gekozen door en voor de inwoners van de gemeente Medemblik met als doel de gemeente zo goed mogelijk te besturen. De gemeente Medemblik heeft diverse politiekepartijen, sommigen puur op lokaal niveau anderen werken ook landelijk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 de aftrap

Om deze partijen de kans te geven om zich te etaleren krijgt elke politieke partij de ruimte op Medemblik Actueel om zich aan het grote publiek voor te stellen en te laten terugblikken op de afgelopen jaren dat zij een deel van de inwoners van de gemeente Medemblik vertegenwoordigden in de gemeenteraad.

Als grootste partij in de gemeenteraad trappen wij af met de VVD.

Eind 2010 voerde de VVD campagne met drie doelstellingen: meer veiligheid, minder regels en gezonde financiën. Die drie grote lijnen zijn steeds ons uitgangspunt geweest bij alle beslissingen die de fractie de afgelopen jaren heeft gemaakt. Het was geen makkelijke opgave, omdat het vaak lastig bleek om meerderheden te vinden in de gemeenteraad. Trots zijn wij dat er niet is bezuinigd op handhaving en toezicht, terwijl de verantwoordelijke wethouder dat wel meerdere keren heeft voorgesteld aan de raad. Er is zelfs een start gemaakt met cameratoezicht, iets waar al heel lang door de VVD naar uitgekeken werd. Verder is de dienstverlening en efficiëntie van de gemeente verbeterd en is er fors bezuinigd op de gemeentelijke uitgaven. De personeelskosten zijn beter onder controle en de belastingen zijn de afgelopen jaren bijna gelijk gebleven. Voor het gezond houden van de financiën is het echter noodzakelijk om niet alleen een rem op personeelskosten te zetten, maar deze ook af te bouwen. U leest het: de beloofde ‘voordelen van de fusie’ zijn nog lang niet gerealiseerd.

Ons werk is nog niet af. We blijven werken aan meer veiligheid, minder regels en gezonde financiën. Cameratoezicht willen we uitbreiden met de mogelijkheid om camera’s mobiel in te zetten op plekken waar tijdelijk overlast is. Ook willen wij de wijkagent op straat zien en niet achter een bureau. Er valt nog veel te snoeien in regels en procedures, maar helaas stuiten wij nog regelmatig op moeilijkdoenerij van ambtenaren en andere partijen. Zij hebben vaak een angst om los te laten: want stel je eens voor dat iemand zijn dakgoot te ver van de gevel uitsteekt of dat een ondernemer zijn terrasafscheiding niet in de juiste kleur schildert.

De keuzes van inwoners en politici voor de periode 2014-2018 zullen een grote stempel op de toekomst gaan drukken. We leven in onzekere en moeilijke tijden. De eens onaantastbare verzorgingsstaat is niet langer houdbaar sinds de crisis alle verworvenheden onder druk zette. Veel inwoners zijn hun baan kwijt geraakt, veel ondernemers zagen hun mooie bedrijven ten onder gaan. De gemeente moet meer doen met minder geld, en dat dwingt tot radicale keuzes. De VVD is eerlijk: bezuinigingen waar u als inwoner last van ervaart zijn onvermijdelijk. Maar in plaats van achteloos schrappen kiezen wij voor het teruggeven van verantwoordelijkheid, want de oplossingen van de dagelijkse praktijk werken nog altijd het beste.

Met lagere belastingen en minder regels willen wij burgers en bedrijven hiervoor ook de ruimte en middelen geven. Een kleine overheid die zich bezighoudt met kerntaken, die niet het wiel zelf uitvindt maar ondersteunt waar nodig: dat is en blijft de VVD-koers voor de toekomst. En natuurlijk moeten we ook investeren. Wij willen bouwen voor de toekomst, niet somberen over bevolkingskrimp maar actief zorgen dat jongeren in de regio blijven wonen en werken. Daarom moet er in Medemblik een volwaardige middelbare school komen en willen wij een agrarische opleiding op hbo-niveau in de regio mogelijk maken. Wij willen bedrijven de ruimte geven om goede ideeën in de praktijk te brengen, werkgelegenheid en toerisme stimuleren: kijken wat er wél kan, in plaats van wat niet.

De VVD Medemblik wil samen met u werken aan voorspoedige toekomst, werken aan een gemeente die klaar is voor de uitdagingen van de 21e eeuw.
Mark Raat, lijsttrekker & Andrea van Langen, fractievoorzitter VVD Medemblik.

Reageren via facebook