16.3 C
Medemblik
8 juli 2020 19:31
Medemblik Actueel.

Kans op smog door ozon op 5 en 6 september

Kans op smog door ozon op 5 en 6 september

Kans op smog door ozon op 5 en 6 september

Medemblik – Er bestaat een kans op smog komende dagen met name in de namiddagen en avonden, het RIVM heeft daar een waarschuwing voor gegeven. Het betreft matige smog van 180 microgram per kubieke meter. Vanaf zaterdag 7 september neemt de kans op smog af.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op:http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?