Medemblik Actueel.

Algemeen Musea

Macht en pracht thema Monumentendag 2013

Macht en pracht thema Monumentendag 2013

Macht en pracht thema Monumentendag 2013

Medemblik – De Open Monumentendag zal in 2013 plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 september en heeft als thema Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar in Nederland uit voortkwam, en ons nog steeds omringt. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht.

Rijkdom

De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en paleizen, grachtenpanden en patriciershuizen of buitenplaatsen en landgoederen. Maar denk ook aan de grootsheid en luister van de gebouwen die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten, of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.

Open Monumentendag 2013

Een grote diversiteit aan monumenten van Macht & Pracht zal op Open Monumentendag 2013 toegankelijk zijn. De verbinding met Europa zal daarin extra aandacht krijgen. In 2013 zal de Vrede van Utrecht herdacht worden, evenals de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Beide herdenkingen waren aanleiding om te kiezen voor Macht & Pracht op de 27e Open Monumentendag.

Vrede van Utrecht

In 1713 werd aan de onderhandelingstafel een einde gemaakt aan een reeks van oorlogen in Europa: de Vrede van Utrecht was geboren. In verband met de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht zal de landelijke opening van Open Monumentendag 2013, op donderdag 12 september, plaatsvinden in Utrecht.

Reageren via facebook