Medemblik Actueel.

Regionieuws

Project Kompas speurt naar fraude arbeidsimigranten

Project Kompas speurt naar fraude arbeidsimigranten

Project Kompas speurt naar fraude arbeidsimigranten

Medemblik – Meer en meer gemeenten in Nederland gaan over op verplichte registratie door werkgevers van arbeidsimigranten. Polen, Roemen en Bulgaren zijn dan verplicht om zich in te schrijven in het GBA.  Sinds 2010 is in West-Friesland een zogeheten Interventieteam onder het project Kompas werkzaam. Burgemeester Frank Streng is voorzitter van de stuurgroep. Er wordt hierbij samengewerkt met de politie, Belastingdienst en de Inspectie SZW. De bedoeling is om fraude van arbeidsimigranten zo tegen te gaan. 

Samenwerking project Kompas politie, Belastingdienst en Inspectie SZW

Al vanaf 2010 worden tijdens controleavonden huisvestinglocaties bezocht, bewoners geïnterviewd en wordt informatie uitgedeeld over rechten en plichten. Hiermee is inmiddels bereikt dat veel illegale en ons bekende gevallen in de huisvesting zijn verdwenen en dat veel huisvesting is gelegaliseerd. Wel is er nog een tekort aan zeer tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Aanpak gemeente Medemblik fraude buitenlandse werknemers

Uit de interventies van Project Kompas blijkt dat een deel van de arbeidsmigranten zich niet laat inschrijven in het GBA, terwijl ze dat wel verplicht zijn (verblijf langer dan 4 maanden). Voor de handhaving van regelnaleving, maar ook voor beleidsmakers en bestuurders is het belangrijk om inzicht te krijgen in de aantallen arbeidsmigranten die hier verblijven.

Daarom heeft de gemeente geïnformeerd bij gemeente Westland (met veel arbeidsmigranten), die een methode heeft ontwikkeld om via afspraken met werkgevers de inschrijving te regelen en informatie te geven. Hetzij op locatie, hetzij in het gemeentehuis. Dit najaar gaat de gemeente deze methode in Medemblik toepassen (net als de overige West-Friese gemeenten). Ook is de gemeente Medemblik afgelopen voorjaar gestart met een informatiepunt voor Poolse arbeidsmigranten (ca. 90% is Pools). Als het tot inschrijvingen leidt, gaan we het in meerdere talen doen en wordt het over de andere West-Friese gemeenten uitgerold.

Wat is Kompas?

Sinds medio 2009 is er in oostelijk West-Friesland sprake van Kompas, een bestuurlijk interventieproject rond huisvesting van arbeidsmigranten. Naast handhaving op illegale huisvestingsvormen wordt ook gekeken naar zaken als verplichting tot registratie in het GBA. gemeentebelasting, onrechtmatig voeren van een buitenlands kenteken en reïntegratie.

Misstanden

Naar schatting zijn in oostelijk West-Friesland zo’n tien tot twaalfduizend arbeidsmigranten actief. Deze werken voor een deel binnen land- en tuinbouw en in distributiecentra. Hun huisvesting is al jarenlang een probleem. Er is regelmatig sprake van misstanden; te veel mensen die in een pand verblijven, dat vaak ook geen bestemming heeft voor deze vorm van wonen.

Meer informatie bij Hil Polsma, gemeente Medemblik, email hol.polsma@medemblik.nl , telefoon 0229) 85 62 04

Reageren via facebook