Medemblik Actueel.

Provincie betere koppeling arbeidsmarkt onderwijs

Provincie betere koppeling arbeidsmarkt onderwijs

Provincie betere koppeling arbeidsmarkt onderwijs

Noord-Holland –  Voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt is een betere koppeling tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheden van groot belang. De bedrijven in Noord-Holland hebben vooral behoefte aan meer technisch geschoold personeel.

Opleidingen

Dat kan onder andere door op het bedrijfsleven toegespitste opleidingen, door jongeren vanuit school kennis te laten maken met techniek bij bedrijven en het ontwikkelen en aanbieden van leerstof van basisschool tot HBO.

In de Economische Agenda heeft de provincie benoemd dat zij hierop wil inzetten. Op 20 augustus hebben Gedeputeerde Staten de uitwerking van het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid vastgesteld. Het gaat daarbij om het stimuleren en met elkaar verbinden van goede initiatieven door middel van onder andere de Techniekraad Noord-Holland en het Techniekpact Noordvleugel. Verder is de provincie mede-initiatiefnemer van de Techniekcampus IJmond en zet de provincie in op meer jongeren voor de techniek binnen het 200-banenplan.

Techniek

Voor het Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid zet de provincie Noord-Holland specifiek in op de sector techniek en wil zij de verbinding tussen landelijke initiatieven en de regionale behoefte leggen. De provincie Noord-Holland werkt samen met werkgeversorganisaties techniek de Koninklijke Metaalunie,  FME-CWMUNETO-VNI en Bouwend Nederland in de Techniekraad. De Techniekraad dient als platform waarin het bedrijfsleven en het onderwijsveld gezamenlijk bespreekt welke initiatieven er nodig zijn ter verbetering van het techniekonderwijs op provinciaal niveau (vmbo, mbo en hbo) en deze initiatieven ook in gang zet. Gedeputeerde economische zaken Jan van Run is de voorzitter. Verder is de provincie betrokken bij een initiatief in de IJmond van o.a. Tata Steel, Zwart Techniek, de Kamer van Koophandel, gemeente Velsen en het Nova College om een techniekcampus in de IJmond te starten.

Samenwerking

Om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder te stimuleren heeft de provincie Noord-Holland het onderzoek ‘inventarisatie Technisch Beroepsonderwijs Noord-Holland en MRA’ uit laten voeren. Het onderzoek geeft de provincie en haar partners (gemeenten, onderwijsinstellingen, (georganiseerd) bedrijfsleven) inzicht in wat er in Noord-Holland beschikbaar is aan technisch onderwijs en hoeveel leerlingen er per studieniveau en studierichting zijn. Ook geeft het inzicht in welke ontwikkelingen er zichtbaar binnen het technisch onderwijs zijn; welke lacunes en kansen zijn er; wat zijn best practices? Het  rapport kunt u hieronder downloaden.

Landelijk

Landelijk is een initiatief gestart voor een Techniekpact: een afsprakenkader tussen bedrijfsleven, koepels van onderwijsinstellingen en overheden (rijk en regio), met als doel tekorten aan technici op te lossen en te voorkomen. Dit Techniekpact wordt regionaal opgebouwd.

 

Reageren via facebook