Medemblik Actueel.

Waterschapsbelasting hoger

Waterschapsbelasting hoger

Waterschapsbelasting hoger

Medemblik – Huiseigenaren betalen gemiddeld 35 procent meer aan waterschapslasten dan gezinnen in een huurwoning. Waterschapsbelasting hoger.  De bezitter van een eigen woning met een gezin is gemiddeld 319 euro kwijt, een huurder betaalt 237 euro.

Het verschil tussen de lasten voor huurders en huizenbezitters groeit bovendien, constateert het CBS in een analyse van de waterschapslasten over 2013. Deze kosten bestaan uit de bijdrage voor waterzuivering en de beheersing van het waterpeil.

Het verschil onder eenpersoonshuishoudens is nog groter. Een alleenstaande huiseigenaar is jaarlijks 65 procent meer kwijt dan een zelfstandig wonende huurder, aldus het CBS. Meld de Telegraaf vandaag op haar website.

Alle waterschappen verhogen tarieven

De waterschapslasten stijgen dit jaar fors, meldt het CBS. De zogenoemde ‘heffing gebouwd’, die alleen geldt voor woningbezitters, is dit jaar met gemiddeld 7,6 procent toegenomen. Een andere component van de waterschapslasten, de ‘heffing ingezetenen’ gaat met 4,7 procent omhoog. Vrijwel alle waterschappen hebben hun tarieven verhoogd.

Huishoudens met een eigen woning zijn in het waterschap De Dommel (rond Eindhoven) met gemiddeld 210 euro het beste af. Huizenbezitters in het hoogheemraadschap van Delfland betalen ruim twee keer zoveel (434 euro). Dat prijsverschil wordt volgens het CBS vooral veroorzaakt door de relatief hoge kosten voor waterzuivering.

Hogere rekening alleen voor huiseigenaren

De vereniging Eigen Huis zegt in de CBS-cijfers een bevestiging te zien van eigen onderzoek. De belangenbehartiger vindt dat de kostenverhoging ten onrechte worden afgewenteld op de woningbezitters, terwijl huurders, bedrijven en agrariërs relatief worden ontzien.

„Niemand is blij met lastenverzwaring, maar dan moeten de rekening niet eenzijdig bij huiseigenaren worden neergelegd”, aldus een zegsman van Eigen Huis. „Woningbezitters zijn een dankbare bron van inkomsten, maar hebben het op het ogenblik al zwaar genoeg.”

De organisatie is evenmin te spreken over de grote regionale verschillen in tarieven. Eigen Huis pleit voor onderzoek naar een nationale prijsstelling voor waterschapslasten.

Reageren via facebook