17.5 C
Medemblik
14 juli 2020 06:36
Medemblik Actueel.

Voortbestaan telefonische hulpdiensten

Voortbestaan telefonische hulpdiensten

Voortbestaan telefonische hulpdiensten

Medemblik –  De provincie Noord-Holland is blij met het plan van staatssecretaris Van Rijn over het voortbestaan telefonische hulpdiensten in Noord-Holland.

Subsidiestop

In 2012 besloten gedeputeerde staten de subsidie die jarenlang werd verleend aan Sensoor West-Midden per 1 juli 2014 stop te zetten. Directe aanleiding voor dit besluit was dat in de bestuursafspraken 2011-2015 met het Rijk de taken op het gebied van Zorg en Welzijn niet meer als kerntaak van de provincies terugkomen. Omdat geen enkele bestuurslaag de wettelijke plicht heeft om de Sensoor organisaties te financieren, dreigt het aanbod van de telefonische hulpdienst te verdwijnen.

‘Hulp of afstand’

De staatssecretaris heeft samen met Sensoor Nederland een aantal onderzoeken gedaan naar de bedrijfseconomische situatie van Sensoor. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken heeft de staatssecretaris zijn visie ‘Hulp op afstand’ ontwikkeld. De staatssecretaris wil met het plan het type dienstverlening beschikbaar houden en constateert tegelijkertijd dat Sensoor in de huidige vorm niet kan blijven functioneren. In het plan staat dat dat de kosten voor hulp op afstand gelijkelijk door de gemeenten moeten worden gedragen, dit om tegemoet te komen aan de problematiek met het doorberekenen van de kosten van de anonieme diensten en een landelijke dekking te garanderen. De staatssecretaris is in overleg met de VNG over een wijziging in de Wmo over hulp op afstand. De wijziging in de Wmo zal niet voor 1 januari 2015 geregeld zijn.

Reorganisatie telefonische hulpdiensten

Sensoor Nederland ziet zelf de mogelijkheid om te komen tot een nieuwe organisatie. Naast de reguliere subsidie aan Sensoor Nederland verstrekt de staatssecretaris aan SensoorNederland een eenmalige bijdrage in de kosten voor de reorganisatie 2013 en 2014.

Voortbestaan telefonische hulpdiensten

De staatssecretaris concludeert dat de reorganisatie niet van de een op de andere dag is gerealiseerd en dat er Sensoor vestigingen zijn die geen subsidie meer ontvangen in 2014 en ophouden te bestaan. Daar heeft hij geen financiële oplossing voor. In deze tijdelijke situatie zullen de regionale vestigingen gezamenlijk bellers die het landelijk nummer bellen te woord staan. De gemeenten bepalen straks zelf wie de hulp op afstand gaat uitvoeren.

Een landelijke organisatie

In een schriftelijke reactie aan de staatssecretaris is namens alle provincies de waardering uitgesproken voor de opgestelde visie en de daarin geformuleerde aanpak. Ook is aangegeven dat provincies er vertrouwen in hebben dat de regionale Sensoor organisaties in staat zijn om zich om te vormen tot één landelijk opererende organisatie. De provincie Noord-Holland zal Sensoor als aanbieder van hulp op afstand actief onder de aandacht brengen in de regio’s.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?