16.9 C
Medemblik
21 oktober 2020 21:53
Medemblik Actueel.

Medemblik – Fracties vragen college om opheldering parkeerproblemen Plan West

Fracties vragen college om opheldering parkeer problemen Plan West.

Medemblik – Fracties vragen college om opheldering parkeerproblemen Plan West

De fractie van Progressief Westfriesland/GroenLinks, GB en OWP hebben op vrijdag 17 mei j.l het college via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over de mogelijke parkeerproblemen in Plan West ter hoogte van het verbouwde saunacomplex nu appartementencomplex.

De fracties kregen regelmatig klachten over het tekort aan parkeerplaatsen. Nu de oude sauna is omgebouwd in een appartementencomplex zijn de fracties bang dat er nog meer parkeerproblemen zullen gaan ontstaan.  Zij hebben daarom in mei 4 vragen gesteld aan het college:

 

  1. Hoe heeft u de parkeervraag bij de zg. saunaappartementen opgelost?
  2. Wat is de parkeervraag voor de diverse plannen? (graag uitgesplitst per plan)
  3. Hoe denkt u deze parkeervraag op te lossen?
  4. Verwacht u dat deze oplossing niet zal leiden tot meer parkeeroverlast in deze wijk?

Het college heeft hier als volgt op geantwoord:

  1. Uit jurisprudentie blijkt dat er alleen parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd als er toename van de parkeerbehoefte ontstaat. Verbouwing begane grond tot 4 appartementen: De norm het uit Verkeersplan gemeente Medemblik (13 december 2011) is minimaal 1,5 parkeerplaats per appartement. Er komen 3 woningen bij a 1,5 parkeerplaats = 4,5. Daar staat tegenover dat er 5 parkeerplaatsen komen te vervallen (i.v.m. het verdwijnen van het horecagedeelte). Daarnaast is er nabij Meerlaan 52 één openbare parkeerplaats. Er is dus geen extra parkeerplaats nodig . Verbouwing souterrain tot 3 appartementen: De norm het uit Verkeersplan gemeente Medemblik (13 december 2011) is minimaal 1,5 parkeerplaats per appartement, in totaal dus 4,5 parkeerplaats. Voor de opgeheven sauna waren 8 parkeerplaatsen aanwezig. Ook hier is geen extra parkeerplaats nodig. Op grond van bovenstaande berekening (gebaseerd op vastgestelde parkeernormen uit het GVVP) is er geen sprake van toename van de parkeerdruk maar juist van een vermindering ten gevolgde van de verbouwingsplannen.
  2. Ontwikkelingen woningbouwlocatie Graaf Florisplein. Voor deze ontwikkeling is het college momenteel bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In dat kader wordt ook gekeken naar de parkeervraag mede in relatie tot het nieuw vastgestelde Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP). De parkeervraag wordt opgelost door aanleg van parkeerplaatsen op de locatie zelf en door herinrichting van een bestaand terrein in de directe omgeving van de locatie.
  3. Zie beantwoording vraag 2
  4. Op dit moment is er voorzover ons bekend geen sprake van parkeeroverlast in het oostelijk deel van ‘plan West’. Binnen de organisatie zijn geen klachten bekend omtrent het parkeren in dit deel van ‘plan West’.

 

Reageren via facebook