12.3 C
Medemblik
25 mei 2020 06:16
Medemblik Actueel.

Gemeente komt met ontwerpbestemmingsplan Stadtman

stadtman

 

Medemblik – Gemeente komt met ontwerpbestemmingsplan Stadtman. De gemeente Medemblik heeft vandaag de plannen openbaar gemaakt voor het gebied waar voorheen Stadtman was gevestigd. Het ontwerpbestemmingsplan omvat de mogelijkheid tot vestiging van (perifere) detailhandel en recreatieve voorzieningen.

Met het publiceren van deze plannen kunnen tegenstanders zich melden bij de gemeente en bezwaarmaken tegen de komst van een winkelcentrum / appartementencomplex.  Hieronder leest u de bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan omvat de mogelijkheid tot vestiging van (perifere) detailhandel en recreatieve voorzieningen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op onze website onderbestemmingsplannen in ontwikkeling en op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID:NL.IMRO.0420.BPKMEDRANDWEG7.ON01. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op de overige werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur.

Procedure

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder over het bestemmingsplan een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Medemblik. U kunt dat op de volgende manier doen:
– Een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-19833.
– Een mondelinge zienswijze indienen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 11.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

Reageren via facebook