Medemblik Actueel.

Regionieuws

PvdA Noord-Holland start actie ‘schoonmaakactie kust’

vuil

Noord-Holland – Jaarlijks wordt er per inwoner in ons land circa 1 ton afval geproduceerd. Afval kan schadelijk zijn voor de leefomgeving en bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Als individu kunt je veel doen om bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving.

Door afval te verzamelen en gescheiden aan te bieden kunnen materialen hergebruikt worden. Afval is dan geen restproduct meer, maar een grondstof. Zo zijn minder nieuwe schaarse grondstoffen nodig en wordt de afvalberg die verbrand moet worden steeds kleiner.

De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van het hergebuiken van afval als grondstof voor nieuwe producten.

Op zondag 1 september organiseert de PvdA mede daarom een landelijke schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. Met deze actie vraagt de PvdA meer aandacht voor de aanpak van met name plastic afval. De grote hoeveelheid plastic afval in het water, die uiteindelijk op onze stranden aanspoelt, vormt een bedreiging voor de natuur in zijn geheel, maar ook voor mens en dier.

De PvdA nodig iedereen uit om met ideeën te komen voor een betere aanpak van afval. De indiener van het beste idee of suggestie krijgt als beloning een rondleiding door het monumentale provinciehuis in Haarlem en een dinercheque voor twee!

De ideeën kunnen tot uiterlijk 25 augustus 2013 opgestuurd worden naar pvda@noord-holland.nl

Op zondag 1 september 2013 zal Statenlid Gohdar Massom, woordvoerder Milieu, tijdens de opruimactie op het strand de winnaar bekend maken. Tevens zullen de beste vijf ideeën gepubliceerd worden op de website van de PvdA Noord-Holland.

Doe en denk mee!

Reageren via facebook