De Woonschakel sluit 2012 af met positief resultaat

Medemblik – De Woonschakel heeft in 2012 een positief resultaat behaald van € 1,2 mln dat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het resultaat werd voor een deel bepaald door de verkoop van huurwoningen voor een bedrag van € 1,3 mln.

 

Terugblik 2012

 positief resultaat
positief resultaat

Ondanks economisch mindere tijden is de corporatie in staat geweest 59 nieuwe woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Bovendien werd het besluit genomen om ook in de toekomst te blijven investeren in betaalbare nieuwe woningen. Voor totaal 70 woningen zijn afspraken gemaakt om deze vanaf 2013 te gaan bouwen. Geplande investeringen in het onderhoud worden uitgevoerd. Wel is het prijsbeleid van huurwoningen aangepast en zal vanaf 2013 de jaarlijkse huuraanpassing sinds vele jaren weer meer bedragen dan het inflatiepercentage. Hiermee wordt verwacht dat ook in de toekomst aan alle financiële verplichtingen, voor zover die nu bekend zijn, kan worden voldaan. Het betreft dan met name de extra uitgaven verhuurdersheffing aan de rijksoverheid en heffingen ten behoeve van de sanering van andere woningcorporaties.

Enkele cijfers
Er werden 531 huurovereenkomsten afgesloten waarvoor 59 voor nieuwbouwwoningen. Ten opzichte van de jaren 2010-2011 is sprake van een lichte stijging van 2 à 4%. Helaas was ook sprake van 10 gedwongen huisuitzettingen (2011: 14x) op grond van huurachterstand of aanwezigheid van hennep. Overlast werd in 341 gevallen veroorzaakt door geluid, burenruzie, huisdieren of verwaarlozing van tuinen (2011: 484x). Vooral de staat en onderhoud van tuinen leverde de meeste overlast op.
De ambitie om 25% van de huurders te betrekken bij het energieproject dat in 2011 van start ging werd behaald. Bijna 300 deelnemers volgden een workshop energie en ruim 1.100 huurders ontvingen een energiecoach aan huis. Zij ontvingen daarbij een persoonlijk energieadvies en een energiebox.Ook woningen werden door middel van planmatig onderhoud ‘groener’ gemaakt naar een beter energieprestatielabel. Bij 5 woningen in de Graaf Florislaan in Medemblik was sprake van een proefproject waarbij de gehele buitenkant van de woning werd vernieuwd.Door het gehele woningbezit heen werden 91 badkamers, 86 toiletten en 97 keukens gerenoveerd en 137 nieuwe CV-ketels geplaatst.

Tot slot
De rol en positie van woningcorporaties in Nederland verandert. De rijksoverheid beperkt het werkdomein, scherpt toezichtregels aan en corporaties krijgen te maken met extra lasten.Voor De Woonschakel geldt dat haar financiële uitgangspositie op zich naar behoren is en de corporatie op dit moment nog in staat is haar kernactiviteiten uit te voeren. Duidelijk is dat de inzet wel aangepast wordt aan hernieuwde omgevingsfactoren en financiële mogelijkheden.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.