14.7 C
Medemblik
9 juli 2020 06:19
Medemblik Actueel.

GGZ verwacht geen uitbraak mazelen in Noord-Holland

Noord-Holland – Sinds eind mei dit jaar verspreidt mazelen zich in Nederland in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Daarnaast zijn er ook enkele patiënten gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de lage vaccinatiegraad is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio.

Mazelen in Nederland
Mazelen in Nederland

In Noord-Holland Noord zijn nog geen gevallen van mazelen bekend die een relatie hebben met deze uitbraak. De vaccinatiegraad in Noord-Holland Noord is hoog, waardoor we hier geen uitbraak verwachten.

Mensen die niet mazelen hebben doorgemaakt en niet gevaccineerd zijn lopen een risico om mazelen op te lopen. Zeker indien u voorgenoemd gebied gaat bezoeken of naar het buitenland gaat. Laat u (of uw kind) in dat geval vaccineren.

Mazelen voorkomen door BMR-vaccinatie

De meeste mensen zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad. De BMR-vaccinatie, onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), geeft goede bescherming. Als u (of uw kind) gevaccineerd bent volgens het RVP, hoeft u niets te doen.

Is uw kind niet gevaccineerd, neem dan contact op met de afdeling jeugdgezondheidszorg via of 088-0100555 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 16.30 uur). We kunnen de BMR-vaccinatie dan alsnog geven.

Bent u als volwassene niet eerder gevaccineerd , neem dan contact op met ons vaccinatiebureau via 088-0100530 of maak online een afspraak.

Vragen en antwoorden

We krijgen veel vragen binnen over mazelen. Veel antwoorden zijn te vinden in de lijst met veelgestelde vragen over mazelen. Heeft u andere vragen over mazelen? Neem dan contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD via 088 – 01 00 535.

Denkt u dat u of uw kind mazelen heeft? Neem dan contact op met uw huisarts.

Mazelen: erg besmettelijk

Mazelen, of morbilli, wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen is zeer besmettelijk: één ziek kind besmet minstens 10 andere personen die niet tegen mazelen zijn ingeënt of geen mazelen hebben doorgemaakt. De besmettelijke periode is van 4 dagen vóór tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De vlekjes ontstaan gemiddeld 10 dagen na de besmetting.

Mazelen: symptomen

Tussen de 7 en de 14 dagen na het oplopen van de infectie worden de eerste symptomen zichtbaar. Deze lijken op een verkoudheid met hoesten, verhoging en ontstoken ogen. Daarna stijgt de temperatuur vaak in enkele dagen tot boven de 39 graden. Bij een derde van de patiënten ontstaan er typische witte vlekjes in de mond. Vervolgens krijgen patiënten huiduitslag in het gezicht die zich binnen een paar dagen uitbreidt over het hele lichaam. Vervolgens verdwijnt de uitslag weer binnen enkele dagen.

Complicaties bij mazelen

Bij mazelen komen geregeld complicaties voor. Bij 5 tot 10 % van de mazelenpatiënten treedt een middenoorontsteking op. Bij 1 tot 5 % van de patiënten ontwikkelt zich een longontsteking. Een andere zeldzame bijwerking is hersenontsteking (0,1 %).

De sterfte door mazelen is afhankelijk van de leeftijd. Het hoogst is deze bij kinderen onder de één jaar. Ongeveer 1 op de 1000 kinderen overlijdt, meestal als gevolg van een ernstige longontsteking.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?