Medemblik Actueel.

Algemeen

‘Denktank’ gaat kasteel Radboud een stap verder brengen

Medemblik – Een aantal organisaties uit Medemblik heeft een ondersteuningsgroep gevormd rond kasteel Radboud. Het middeleeuwse kasteel verkeert in zwaar weer. Niet alleen is de huur bijna verdubbeld, het rijk wil Radboud van de hand doen vanwege de financiële crisis.

kasteel radboudWethouder Louw Jan Zwagerman vindt kasteel Radboud als beeldmerk van de gemeente  Medemblik van groot belang en vanuit toeristisch oogpunt. “Het is het middelpunt van evenementen, het is een huwelijkslocatie en is een publiekstrekker. De leden van de ondersteuningsgroep willen kasteel Radboud echt een stap verder brengen.”

De organisaties die het Radboud met raad en daad willen bijstaan zijn onder andere de stadsraad, de Stichting Evenementen Medemblik (STEM), het Toeristisch Platform Medemblik (STPM), een vertegenwoordiger van de havens en een aantal gemeentelijke beleidsmedewerkers. Op afroep staan onder meer subsidiezoekers, afstudeerders en een medewerker van de archeologiedienst klaar om mee te denken.

Niet alleen in deze periode, al eerder overleefde de dwangburcht roerige tijden. De volledig met grachten omringde burcht dateert uit 1288. Oorspronkelijk was het kasteel groter, na verschillende restauraties bestaat het uit twee woonvleugels en een vierkante en een ronde toren. Kasteel Radboud is de hele zomerperiode open voor het publiek: www.kasteelradboud.nl

Het kasteel is van groot belang voor de gemeente Medemblik vanuit toeristisch oogpunt en het is een beeldmerk. Vanuit economische belangen hebben de ontwikkelingen rond Radboud ook de bijzondere aandacht. Kasteel Radboud is de hele zomerperiode open voor het publiek: www.kasteelradboud.nl

De middeleeuwse dwangburcht zit in zwaar weer Vanwege het zware weer, de verhoogde huur en de wens van het rijk om het te verkopen, is er

De gemeente Medemblik steekt de helpende hand uit aan kasteel Radboud. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven dat de exploitatie zorgen baart: het rijk (eigenaar van het kasteel) heeft aangegeven de huur bijna te verdubbelen. Daarna kwam de boodschap van het rijk dat – vanwege de bezuinigingen – het kasteel in de etalage staat. Hierdoor is de onzekerheid over de toekomst alleen maar groter geworden. Brede steun is gewenst, aldus het bestuur van Radboud. Na overleg met het stichtingsbestuur heeft de gemeente Medemblik een brede ondersteuningsgroep in het leven geroepen. Allerlei disciplines die een nieuwe toekomst voor kasteel Radboud kunnen bedenken, nemen hierin plaats: ondernemers, het STPM, Toeristisch Platform Medemblik, maar ook bijvoorbeeld afstudeerders en subsidiezoekers maken er deel van uit. In de tussentijd wordt niet stilgezeten: dit seizoen rijdt er een elektrische bus die toeristen tussen kasteel Radboud en de andere musea vervoert.

Kasteel Radboud overleefde eerder roerige tijden. De volledig met grachten omringde dwangburcht dateert uit 1288. In vroeger tijden was het kasteel groter, na verschillende restauraties zijn er nog twee woonvleugels en een vierkante en een ronde toren. Het kasteel is van groot belang voor de gemeente Medemblik vanuit toeristisch oogpunt en het is een beeldmerk. Vanuit economische belangen hebben de ontwikkelingen rond Radboud ook de bijzondere aandacht. Kasteel Radboud is de hele zomerperiode open voor het publiek: www.kasteelradboud.nl

Samenstelling werkgroep:

voorzitter

 • Voorzitter/vice-voorzitter stichting kasteel Radboud

leden

 • Lid stichting Kasteel Radboud
 • Annemiek Schouten-Boon, gemeente Medemblik
 • Bert de Jong; voorzitter stichting De Stem
 • Vertegenwoordiger van de Stadsraad
 • Vertegenwoordiger van het Toeristisch Platform Medemblik (STPM)
 • Vertegenwoordiger van de nieuwe catering/exploitant B&E groep Partyservice
 • Heleen Brameijer senior RO/toerisme; Gemeente Medemblik
 • Vertegenwoordiging Havens

Optioneel/deel van de bijeenkomsten; door ondersteuningsgroep uit te nodigen:

 • Organisatiebureau, bv Zorro
 • Afstudeerders
 • Subsidieonderzoekers
 • Medewerker gemeente Medemblik: financiële onderbouwing/haalbaarheid
 • Medewerker gemeente Medemblik: communicatie
 • Vertegenwoordiger Stadsherstel
 • Medewerker Archeologie gemeente Hoorn
 • Medewerker provincie (subsidiering); Cultuurcompagnie

Reageren via facebook