31.6 C
Medemblik
11 augustus 2020 18:18
Medemblik Actueel.

Themasessie ‘Parkeren in Medemblik-stad’

Medemblik – De gemeente gaat voor de stad Medemblik een visie opstellen voor het parkeren in de komende jaren. De bewoners, ondernemers en andere belanghouders uit Medemblik worden hierbij betrokken. De gemeente nodigt hen uit om deel te nemen aan de ‘Themasessie Parkeren’ op maandag 24 juni van 19.30 tot 21.30 uur in het Wapen van Medemblik.

Waarom een parkeervisie?

De gemeente wil de historische binnenstad zoveel mogelijk in stand houden en benutten voor de bewoners en ondernemers, maar ook voor onder meer evenementen en het toerisme. Door het jaar is er een wisselende vraag naar parkeren (in de zomer tijdens evenementen is de vraag veel groter dan in de winter). In en rondom het centrum staat een aantal gebiedsontwikkelingen op stapel die gevolgen kunnen hebben voor de parkeervraag. Met een parkeervisie wordt voor de komende tien jaar richting gegeven aan het parkeren in de stad en wordt het parkeerbeleid op elkaar afgestemd.

Wat is een themasessie?

Voor het opstellen van de parkeervisie wil de gemeente graag de volgende vragen hebben beantwoord:

  • is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nodig en haalbaar?
  • op welke wijze kan de (toekomstige) beschikbare capaciteit het beste worden verdeeld en gebruikt door verschillende gebruikers (zoals bewoners, ondernemers en werknemers, waterrecreanten, toeristen, winkelbezoekers en bezoekers van evenementen)?
  • is een vorm van parkeerregulering nodig (zoals de parkeerschijfzone of vergunningen)?
  • op welke wijze kan het parkeren bijdragen aan een ‘gastvrije en aantrekkelijke stad Medemblik’?

Deze verschillende thema’s worden besproken tijdens een themasessie voor inwoners en ondernemers in Medemblik. Zij kunnen daarbij vooraf hun voorkeur voor onderwerpen aangeven zoals: parkeerdruk, parkeeroverlast, handhaving, piekvraag tijdens evenementen en in het zomerseizoen, parkeerschijfzone en parkeren voor vergunninghouders.

Aanmelden

Om een discussie te kunnen voeren over de parkeervisie, is de deelname beperkt tot 25 personen. Degenen die willen meepraten, worden gevraagd zich vooraf aan te melden, dat is nodig voor een goede organisatie. Indien nodig wordt een selectie gemaakt. Stuur een e-mail naar gvvp@medemblik.nl en vermeld naam, adres en telefoonnummer en welke onderwerpen uw belangstelling hebben. Het is ook mogelijk ideeën schriftelijk, telefonisch of via de mail over te brengen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?