Medemblik Actueel.

Algemeen

Gezocht: nieuwe afdelingsinspecteurs voor de dierenbescherming

West-Friesland|Ingezonden bericht – De Dierenbescherming is op zoek naar afdelingsinspecteurs in West-Friesland. Een afdelingsinspecteur onderzoekt meldingen over dierenmishandeling en -verwaarlozing. Deze vrijwilligersfunctie vervult een belangrijke rol bij het verbeteren van het welzijn van dieren.

Wanneer een melding van dierenmishandeling of -verwaarlozing binnenkomt, doet de afdelingsinspecteur het vooronderzoek. De inspecteur kan de melding zelf afhandelen of, indien noodzakelijk, de Dierenpolitie en/of de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) inschakelen. Deze beroepskrachten zijn bevoegd om bij mishandeling of verwaarlozing een proces-verbaal op te maken en zo nodig dieren in beslag te nemen.

In veel gevallen kunnen geen juridische dwangmiddelen ingezet worden om het gedrag van de dierverzorger te verbeteren. Maar met voorlichting en een goed gesprek kan de inspecteur een mentaliteitsverandering teweegbrengen. Vaak komt verwaarlozing voort uit onwetendheid in plaats van opzet. De afdelingsinspecteurs van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord doen ook preventief onderzoek op (commerciële en publieke) locaties waar dieren worden gehouden of worden ingezet ter vermaak van de mens, zoals kermissen, tentoonstellingen en markten.

Belangstellenden voor deze interessante functie kunnen in de maand juni per e-mail (info@dierenbeschermingnhn.nl) een korte motivatie en CV sturen. Mensen die zelf getuige zijn van dierenverwaarlozing of -mishandeling kunnen dit melden via het meldnummer 144, red een dier.

Reageren via facebook