Medemblik Actueel.

Algemeen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Medemblik – Zet iemand zich al meer dan 15 jaar belangeloos in voor een organisatie op het gebied van sport, cultuur, kerkelijk leven, natuur, zorg of openbare orde en veiligheid, dan kunt u voor hem of haar een Koninklijke Onderscheiding aanvragen.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland, ook in Medemblik, zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgedragen.

U kunt daarvoor zorgen

Vindt u dat iemand zich geruime tijd (meer dan 15 jaar) belangeloos heeft ingezet heeft voor organisaties op het gebied van sport, cultuur, kerkelijk leven, natuur, zorg of openbare orde en veiligheid, dan kunt u voor hem een aanvraag indienen. Ook uitzonderlijke prestaties in sport of wetenschap of verdiensten binnen de werkkring, die aanzienlijk verder gaan dan wat van iemand in een dergelijke functie wordt verwacht, kunnen aanleiding zijn voor het voordragen van die persoon.

Aanvragen

De aanvraag voor een onderscheiding moet altijd gedaan worden bij de burgemeester van de woonplaats van de voorgedragen persoon. De aanvraag voor een onderscheiding bij gelegenheid van Koningsdag –de zogenaamde lintjesregen- moet uiterlijk 15 augustus 2013 ingediend worden. Dit lijkt erg vroeg, maar is noodzakelijk. De gemeente moet de aanbeveling voor de onderscheiding uiterlijk 1 oktober 2013 indienen bij de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland. De tussentijd heeft de gemeente nodig om de benodigde gegevens aan te vragen bij politie en justitie en eventueel nader onderzoek te doen voor de aanbeveling.

Informatie

Het Kapittel voor de Civiele Orde heeft een folder uitgegeven waar in grote lijnen in staat aan welke eisen een voorstel voor een lintje moet voldoen. Deze folder en het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website www.medemblik.nl. Ook kunt u deze informatie telefonisch opvragen:  (0229) 85 60 00, of per e-mail: info@medemblik.nl.
Mocht u meer willen weten over onderscheidingen dan kunt u kijken op www.lintjes.nl.

Reageren via facebook