Medemblik Actueel.

Medemblik

Raad maakt keuze uit resultaten kerntakendiscussie

Medemblik – De gemeenteraad heeft 28 mei een keuze gemaakt uit de voorstellen uit de kerntakendiscussie. Er zijn zo’n 40 voorstellen opgeleverd waar de raadsleden richting aan hebben gegeven. Met behulp van stemkastjes brachten zij hun stem uit.

Raad heeft prioriteiten gesteld

Voor de goede orde: de raadsleden hebben prioriteiten gesteld in de voorstellen. Niet meer, maar ook niet minder. Bovendien: niet alle stemmen zijn uitgebracht. Dat kwam omdat de raad niet voltallig was. Ook kwam het voor dat een raadslid zich bij een agendapunt onthield van stemming. De bijeenkomst levert echter wel een goede indicatie op hoe de raadsleden over de diverse mogelijkheden denken, maar er zijn geen onomkeerbare besluiten genomen.

De gemaakte keuzes betrekt het college bij het raadsvoorstel over de keuzes in de kerntakendiscussie. De oriënterende bespreking hiervan is op donderdag 20 juni (19.00-20.00 uur). Meningsvormend worden de voorstellen besproken tijdens de raadsbrede commissie van donderdag 27 juni (19.30 uur). Het is de opzet dat de gemeenteraad op 4 juli een besluit neemt (19.30 uur). Alle bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal.

Wat zijn de resultaten van de kerntakendiscussie:

De opdrachtgever voor de kerntakendiscussie is de gemeenteraad. De redenen dat deze is gevoerd, zijn de bezuinigen die op Medemblik afkomen en de mogelijkheid dat de kerntakendiscussie kan leiden tot een kleinere, faciliterende overheid. De kadernota vormt de komende weken, samen met de prioriteiten uit de kerntakendiscussie, de basis voor een sluitende meerjarenbegroting.
De voorstellen uit de kerntakendiscussie zijn tot stand gekomen in een discussie met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kernraden. Ook via e-mail, Facebook en Twitter konden de voorstellen worden becommentarieerd en/of aangevuld.

Reageren via facebook