Medemblik Actueel.

De Meridiaan wordt een échte wereldschool met een internationaal curriculum!

Medemblik – In het bijna afgelopen schooljaar is er veel gebeurd op “de Meridiaan” , naast een enorme facelift van de binnenkant van het schoolgebouw; we hebben nu weer een frisse en eigentijdse uitstraling, een schoolgebouw waar we met z’n allen trots op mogen en kunnen zijn, wordt met ingang van het schooljaar 2013-2014 met een nieuw internationaal onderwijsconcept gestart.

Ook met betrekking tot het onderwijs op onze school willen we met de tijd mee en onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Dat betekent, dat we moeten inspelen op de verschillen van kinderen, de veranderingen in lesmethoden en materialen. Verder moeten we onze kinderen veel en meer vaardigheden aanleren. Kortom, ook hier willen we vernieuwend zijn. Naar school gaan moet leuk en uitdagend zijn én we willen ook nog tot hogere opbrengsten en resultaten komen. De basisvakken taal, rekenen en lezen blijven natuurlijk uitermate belangrijk. De andere vakken zijn dat ook.

 Wat houdt IPC in?

 Met ingang van het schooljaar 2013-2014 gaan we op “de Meridiaan” werken met het International Primary Curriculum (IPC).

Boven Amsterdam wordt in Noord-Holland alleen in Zaandam, Monnickendam en Spierdijk met IPC gewerkt; verder zijn er nog zo’n 60 scholen in Nederland. De inspectie van het onderwijs heeft IPC goedgekeurd en wij zien enorm veel voordelen voor onze kinderen en voor ons als team.

In dit deel van onze provincie zijn we dus uniek en gaan op een bijzondere wijze invulling geven aan onze onderwijsvernieuwing. We zijn dus, zeker voor de gemeente en stad Medemblik, uniek!

IPC is een vooruitstrevende geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vorming en alle expressievakken. De lesaanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever willen laten leren. IPC heeft in 2009 de NOT innovatieprijs in de wacht gesleept.

De leerstof wordt in aansprekende thema’s (units) aangeboden. Een unit duurt tussen de 6 en 9 weken, waarbij de thema’s vanuit de verschillende vakgebieden worden belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kunnen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen maken. Projectmatig werken, vergroot bovendien de betrokkenheid van leerlingen.

De uitgangspunten van IPC zijn:

 

  • zelfontdekkend leren.
  • uitgaan van meervoudige intelligenties en coöperatieve werkvormen. Het stimuleren van vaardigheden als informatie zoeken, onderzoeken en presenteren heeft, naast het opdoen van kennis, een belangrijke plaats.
  • leerdoelen worden steeds per vakgebied geformuleerd en zijn altijd duidelijk in de klas zichtbaar. De onderwijsdoelen zijn door de Onderwijsinspectie gecontroleerd en voldoen aan de kerndoelen.
  • sterke internationale insteek. In ieder unit is aandacht voor internationaal begrip. Leerlingen worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen tussen volkeren en landen op de wereld. De Meridiaan heet toch niet voor niets “de wereldschool”?!

Hoe werkt IPC?

Alle units hebben dezelfde structuur. Ieder thema begint met een leuke startactiviteit waarbij de kinderen enthousiast worden gemaakt voor het thema. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij we in kaart brengen wat de kinderen al weten, denken te weten en vooral wat ze nog willen leren over dit thema. De leerdoelen worden in heldere (kinder)taal aan de kinderen uitgelegd. De kinderen gaan dan aan de slag met de onderzoeks-, en verwerkingsactiviteiten waarmee ze zich verder ontwikkelen in de beoogde leerdoelen. In de klas is steeds zichtbaar aan welke leerdoelen gewerkt wordt en hangen de resultaten van de kinderen.

Bij de kleuters is onze methode “Kleuterplein” een prima voorloper op IPC.

In groep 3 start IPC in de loop van het schooljaar; we willen namelijk eerst nadrukkelijk het aanvankelijk lezen en rekenen een goede basis geven.

Tijdens de afsluiting van een unit laten de leerlingen (aan elkaar of aan ouders) zien wat ze geleerd hebben en volgt er vaak nog een laatste, feestelijke activiteit.

Wij hebben ongelooflijk veel zin “de Meridiaan” niet alleen met een mooi gebouw maar ook met een klinkend, onderscheidend, uitdagend, vernieuwend en goed onderwijsaanbod op de kaart te zetten!

“De Meridiaan” een échte wereldschool!

 

IPC: great learning, great teaching, great fun!   

Reageren via facebook