Medemblik Actueel.

Algemeen

De examens zijn weer begonnen

Medemblik – Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het laatste schooljaar.

Schoolexamen

examens_uitslagScholen stellen zelf het schoolexamen op. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het examenjaar.

De data voor de schoolexamens zijn niet landelijk vastgesteld. Scholen bepalen zelf wanneer ze bepaalde vakken toetsen. Het schoolexamen bestaat meestal uit 2 of meer toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn. Vakken zonder centraal examen kunnen al eerder dan in het laatste schooljaar worden afgerond.

Centraal examen voortgezet onderwijs

Het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar heeft 3 tijdvakken:

  • 1e tijdvak in mei (examen);
  • 2e tijdvak in juni (herkansing en inhalen);
  • 3e tijdvak in augustus (herkansing en inhalen).

Alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het ministerie van OCW stelt het centraal examen vast.

Eindexameneisen vmbo, havo en vwo

Leerlingen zijn geslaagd voor het eindexamen als zij voor de vakken van het centrale examen gemiddeld ten minste een voldoende hebben gehaald (onafgerond 5,5).

Voor havo- en vwo-leerlingen die in het schooljaar 2012-2013 eindexamen doen, geldt een aanvullende eis. Zij mogen maximaal één 5 als eindcijfer hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Voor vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat het schoolexamen net zo zwaar meetelt als het centraal examen.

Resultaten examenkandidaten 2011-2012

Eindexamenkandidaten hebben in schooljaar 2011-2012 betere cijfers gehaald voor het centraal examen dan vorig jaar. Het slagingspercentage over alle sectoren is gemiddeld met 1,8% afgenomen. Dat blijkt uit de voorlopige eindexamenresultaten.

De definitieve slagingspercentages zijn medio september bekend.

Reageren via facebook