Medemblik Actueel.

Evenementen

Drakenbootrace 2013, de inschrijving is open.

Medemblik – Wie durft het aan om de titelverdedigers hun trofee te ontnemen? Ook dit jaar worden de wedstrijd, de boten en wedstrijdleiding deskundig verzorgd door “Dragon Events” o.l.v. Ronald Pel. Er zullen boten beschikbaar zijn voor grote teams (16 roeiers en een trommelaar) en kleine teams (8 roeiers en een trommelaar). Het inschrijfgeld bedraagt voor een groot team € 150 en voor een klein team € 100.

Drakenbootrace 2013
Drakenbootrace 2013 – Foto Rina Swart

Behalve de grote en de kleine peddel als de begeerde EXPERT wisseltrofee, wordt er ook weer gekeken naar de uitstraling van de teams. Hoe gekker of mooier, hoe beter.  Bedenk nog iets fraaiers om jezelf van de gouden SPAR spiegel te verzekeren. De kookclub is niet alleen snel, maar moet toch verslagen kunnen worden met een fraaie uitdossing!

Je kunt je met je team inschrijven tót 30 juni 2013. Denk echter ook aan de regelementen: zorg dat je die eerst goed hebt gelezen!

Regeling deelname aan de Drakenbootrace

De drakenbootrace die traditiegetrouw hoort bij de waterweken, vindt in Medemblik plaats op zondag 11 augustus 2013.

Aanmelding

Teams kunnen het inschrijfformulier voor de Drakenbootrace gebruiken om zich aan te melden bij de Stichting Evenementen Medemblik (STEM). Inschrijving kan plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2013.
Na inschrijving ontvangt de contactpersoon van de groep een rekening voor betaling van het inschrijfgeld.

Annulering

Bij annulering door een team worden de volgende kosten berekend:
Annulering 3 weken voor het evenement: € 75, respectievelijk € 50
Annulering 2 weken voor het evenement € 100, respectievelijk € 75
Annulering 1 week voor het evenement € 135, respectievelijk € 90
Bij annulering door de organisatie wordt het volledige bedrag van de inschrijfkosten terugbetaald.

Veiligheid en gedragscode

Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen en zijn verplicht tot het dragen van een veiligheidsvest van de organisatie.
In verband met de veiligheid worden teams, waarvan deelnemers kennelijk onder invloed van alcohol zijn, uit de race genomen.
Teams, waarvan deelnemers zich niet houden aan de aanwijzingen van de organisatie, worden uit de race genomen

Aansprakelijkheid

Het evenement wordt zowel op de kant als in de drakenboten(stuur) begeleid door professionele Dragon Events instructeurs. Alle drakenboot- instructeurs zijn in het bezit van een NDBF-stuurcertificaat.
De organisatie draagt zorg voor toezicht op eventuele materialen/bagage van teams. Desondanks doen alle deelnemers mee op eigen risico en is Dragon Events noch de STEM aansprakelijk voor enige schade aan, verlies en/ of diefstal van materialen en/of schade aan personen.

Kleding

Sportieve vrijetijdskleding en –schoenen zijn aanbevolen. Uniforme teamkleding is gewenst.
Het is aanbevolen een set extra kleding beschikbaar te hebben.
Voor het team met de meest aansprekende aankleding wordt een prijs uitgeloofd.

Reclame en herkenbaarheid

Het is de teams toegestaan een (reclame-)vlag te voeren. De maximale grootte hiervan is 100 x 75 cm.
Het is de teams toegestaan, (reclame-)stickers op de boot te plakken, echter uitsluitend na overleg met de organisatie.

Melden en instappen

Op de dag van de races meldt een vertegenwoordiger van ieder team zich tussen 12.00 en 12.30 uur bij de organisatoren bij de visafslag op de Oosterhaven. Hier zal het raceschema wordt uitgereikt.
De teams dienen een kwartier voor aanvang van hun race aanwezig te zijn bij de slipway bij de visafslag op de Oosterhaven. Aanwijzingen van de Marshalls dienen daar te worden opgevolgd.

Weersomstandigheden

Bij onweer zal het evenement (tijdelijk) worden gestaakt. Bij andere extreme weersomstandigheden wordt over doorgang besloten in overleg tussen STEM en Dragon Events.

Reageren via facebook