9 C
Medemblik
21 januari 2021 05:59
Medemblik Actueel.

Dorpsraad Zwaagdijk-West in kritische brief: Hoorn bouwt voor duurzame leegstand

kritische brief
kritische brief

Zwaagdijk-West – Hoezo crisis, dalende beursen , werkeloosheidscijfers?De gemeente Hoorn stelt zich hier positief tegenover op… Hoorn legt een nieuw bedrijventerrein aan!In samenwerking met projectontwikkelaar Scholtens wordt op 11 april het startsein voor de aanleg van bedrijventerrein Zevenhuis gegeven. Aan een andere naam wordt nu al gewerkt, want “Zevenhuis” klinkt niet zo lekker, getuigt niet van elan en staat meer voor gezapigheid. Nee, Hoorn wil geen Jan Salie-mentaliteit. Hoorn wil bedrijvigheid met een duurzaam karakter.

Duurzaamheid is een noodzaak om onze huidige consumptie-maatschappij van een ander fundament te voorzien. In de productieve sector moet het roer om: niet meer, maar beter.

Al veel vaker heeft de geschiedenis laten zien dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Elke economische groeispurt heeft zijn eigen graf gegraven. Met pieken en dalen zitten we nu, ook in West-Friesland, in een volgende crisis, waarvan het eind nog lang niet in zicht is en waarschijnlijk ook niet zal komen. Aan deze en volgende generaties de taak om er iets goeds mee te doen.

Geen wegwerp- economie, kwaliteit voor kwantiteit en een duurzaam gebruik van grondstoffen, arbeid en middelen.

Ook de gemeente Hoorn wil hieraan een steentje bijdragen. Wat gebeurt er: een nieuw en duurzaam bedrijventerrein moet worden ontwikkeld.

Wij zijn tegen de ontwikkeling van “Zevenhuis” en voeren hier dan 7 argumenten voor aan:

       al eerder heeft de provincie te kennen gegeven een nieuw bedrijventerrein toe te staan, als er van leegstand in diezelfde regio niet of nauwelijks sprake is. Een rondgang door bestaande terreinen spreekt boekdelen.

       De Hoornse wethouder maakt zichzelf belachelijk met de bewering dat er voor de eerste fase van het “Zevenhuis” al wel 4 bedrijven interesse getoond hebben. Voor deze 4 bedrijven is op Hoorn 80 of Westfrisia vast wel een plek te vinden. Met innovatief denken is er van veel leegstaande panden wat moois te maken en je bent direct duurzaam bezig.

       Hoorn zoekt bedrijvigheid om de werkgelegenheid te verbeteren. Niets mis mee. De vraag is echter of een nieuw bedrijventerrein het verschil zal maken. Het resultaat zal marginaal zijn. De bedrijfssectoren met veel werkgelegenheid vinden we weinig in deze regio. Grootschalige werkgelegenheid vinden we toch in Amsterdam.

       Daarnaast is de bevolkingsgroei in West-Friesland al gestopt en is er al serieus sprake van krimp. Ook hier zal realistisch beleid op gemaakt  moeten worden.

       Hoe staat het met de verkeersafwikkeling rond “Zevenhuis”?

De Westfrisiaweg wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier. Met de financiering loopt het niet zo soepel. Om nu voor 4 bedrijven op- en afritten en een aansluiting op de Strip aan te leggen is een kostbare zaak. Sluipverkeer over de Zwaagdijk kan het gevolg zijn.

       Het aanzien van onze regio wordt al lang niet meer bepaald door akkers met kool, weilanden en boomgaarden. Rijdend over de Westfrisiaweg wordt het beeld nu al deels bepaald door grote, grijze blokkendozen. Nog een bedrijventerrein erbij en van het open landschap blijft weinig over.

       Het laatste argument is toch wel het gemak waarmee de gemeente Hoorn steeds weer het eigen belang boven alles stelt. In het voortraject van de Westfrisiaweg bleek dat regelmatig. Bij de plannenmakerij voor de komst van het “Zevenhuis” zijn de belangen van inwoners van de buurgemeenten ondergeschikt.

Aan het eind van dit verhaal kunnen we constateren dat de festiviteiten die de gemeente Hoorn in samenwerking met de fa. Scholtens op touw heeft gezet, door ons in Zwaagdijk-West alleen met leedwezen en op afstand bekeken worden.

Helaas blijkt ook nu weer, dat plannen er zijn om uitgevoerd te worden. Voortschrijdend inzicht is bij de gemeente Hoorn niet aanwezig.

Theo Weppner (secr. Dorpsraad Zwaagdijk-West)

Reageren via facebook