Medemblik Actueel.

Medemblik

Rol vrijwilligers aan bod in Kerntakendiscussie

Medemblik – De discussie over de taken van de gemeente is de tweede ronde ingegaan. Nu staat niet meer de vraag centraal wat we de belangrijkste taken vinden, maar de manier waarop de gemeente op diverse terreinen een forse stap terug kan doen.

De eerste bijeenkomst in de tweede ronde was met de besturen van de kernraden en de Wmo-adviesraad. Een van de onderwerpen was het vrijwilligerswerk. Als de gemeente minder doet, wordt extra beroep op de vrijwilligers onvermijdelijk. De vertegenwoordigers van de kernraden spraken daar hun zorg over uit. Het aantal jongeren neemt af en door de verhoging van de pensioenleeftijd zijn er minder jonge senioren (onder de 68) die zich in bestuurswerk kunnen storten.

Gevraagd werd of we als samenleving inzet mogen vragen van mensen die zonder werk zitten. Meerdere insprekers kwamen met de suggestie om stukjes openbaar groen te verkopen of aan bewoners te verhuren. Om op langere termijn de voorzieningen in de kernen in één accommodatie onder te brengen, spreekt veel mensen aan, al is het alleen maar omdat dit goedkoper kan zijn. Denk aan een dorpshuis, een school en sportaccommodaties.

Iedereen ziet de school in zijn kern graag behouden, maar het moet financieel wel haalbaar zijn. En nòg belangrijker: de kwaliteit staat voorop. Dat door het internet en de opkomst van e-books de kleine bibliotheekvestigingen aan betekenis inboeten, onderkent iedereen, maar er zijn ook mensen die op de mogelijkheden van De Nieuwe Bibliotheek wijzen: werkplek voor zzp’ers, huiswerkplek (eventueel met begeleiding), culturele werkplek en plaats om boeken te ruilen. Een zindering trok door de zaal toen de mogelijkheid op tafel kwam om dorpen hun voorzieningen met een buurdorp te laten delen… Maar ja, als er in financieel moeilijke tijden bezuinigd moet worden, moet het geld toch ergens vandaan komen. Dan wordt het vroeg of laat kiezen of delen tussen voorzieningen. De meeste bijeenkomsten zijn achter de rug, er komen er nog twee: één voor inwoners (van alle kernen) en één voor verenigingen. Kunt u er niet bij zijn? Maak dan van de gelegenheid gebruik om online mee te praten. Voor meer informatie: kijk op www.medemblik.nl/praatmee.

De resterende bijeenkomsten van de 2de ronde:

Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

2 april: Verenigingen: Dorpshuis de Onderdijk, Sportlaan 10, Onderdijk

3 april: Inwoners van alle kernen zijn welkom: Het Wapen van Medemblik, Oosterhaven 1, Medemblik

Reageren via facebook