20.3 C
Medemblik
22 mei 2020 15:27
Medemblik Actueel.

Provincie verleent subsidie aan biomassaproject

Medemblik – De provincie verleent een subsidie van 200.000 euro aan het bedrijf Provalor voor een installatie bij Agriport A7.

Deze installatie verwerkt afgekeurde groenten tot droge biomassa, wat weer omgezet kan worden in energie. Agriport is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw, gelegen in Middenmeer. Provalor verwerkt kasgroenten, en dan met name de reststromen, om ze onder meer te kunnen verwerken tot grondstof voor nieuwe energietoepassingen.

Een belangrijke reststroom die vrijkomt uit de glastuinbouw, zoals bij Agriport A7, vormt de zogenaamde klasse 3 groenten; groenten die niet geschikt zijn voor afzet aan de consument. Deze groenten worden normaal gecomposteerd, omdat ze vaak teveel vocht bevatten om geschikt te zijn voor biomassavergisting.

Het bedrijf Provalor heeft een proces ontwikkeld om deze reststromen te behandelen en daaruit biomassa te winnen dat geschikt is voor nieuwe  energie via biomassavergisting. De tuinbouwkassen bij  Agriport A7 kunnen vervolgens de eigen biomassa voor energie gaan gebruiken. Daarnaast levert dit project ook een transportbesparing van deze klasse 3 groenten op.

Met de subsidie geeft de provincie uitvoering aan het beleid op het gebied van duurzame energie. Het project wordt gefinancierd vanuit het  Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011.

Reageren via facebook