Medemblik Actueel.

Algemeen

Ambulance 136 keer ingezet voor dronken jongeren in 2012

West-Friesland – In de regio Noord-Holland Noord is in 2012 1267 keer de ambulance ingezet vanwege alcohol. In 136 van die gevallen ging het om een jongere tot 18 jaar, in 23 gevallen daarvan zelfs om een kind onder de 16.

Op de leeftijd van 16 zien we een piek in het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik wordt vervoerd met de ambulance.

Jongeren in onze regio zijn gemiddeld 12,9 jaar als ze hun eerste glas alcohol drinken. Een paar jaar geleden was dat nog 12,1 jaar. Daar is al heel veel verbeterd. Toch reed de ambulance in 2012 één keer voor een dronken 13-jarige, 8 keer voor een 14-jarige en 14 keer voor een 15-jarige. Alcoholgebruik is nog te vaak stoer en ‘hoort erbij’. Op een conferentie die vorige week in de regio is gehouden, pleitte staatssecretaris Van Rijn er nog voor dat we toe moeten naar een nieuwe sociale norm. Alcoholgebruik onder de 18-jaar moet niet meer ‘normaal’ zijn; Alcohol is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot overlast op straat.

Daling in West-Friesland

In de regio West-Friesland is het aantal ambulanceritten fors gedaald het afgelopen jaar. Waren er in 2011 nog 50 ritten nodig, in 2012 waren dat er ‘slechts’ 33. De regio heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in alcoholmatiging bij de jeugd en dat betaalt zich kennelijk uit. Over de andere regio’s zijn geen cijfers bekend van 2011 en eerder. Naar 18+

Het kabinet wil de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhogen naar 18 jaar. In onze regio valt op dat jongeren vanaf hun 16e verjaardag gemakkelijker en meer drinken. Dat zie je ook terug in de ambulanceritten, jongeren van 16 vormen de grootste groep. Maar liefst 45 keer moest de ambulance in 2012 rijden voor een 16-jarige. Genoeg reden dus om ook voor de groep 16-plussers maatregelen te nemen, zowel in de preventie als in de repressie.

In het programma In Control of Alcohol is daar dan ook rekening mee gehouden.Programma In Control of AlcoholAlcoholgebruik onder jongeren moet omlaag, vinden de gemeenten in Noord-Holland Noord, politie, GGD, ziekenhuizen en andere hulpverleningsinstanties. De regio – die bekend staat om het hoge alcoholgebruik – werkt daarom aan een programma Jeugd, Alcohol en Drugs dat erop gericht is gezondheidsschade door alcohol en drugs te voorkomen, overlast aan te pakken en een veiliger leefomgeving te creëren.

Reageren via facebook