19.8 C
Medemblik
21 mei 2020 12:39
Medemblik Actueel.

Ontwerpbestemmingsplannen gemeente Medemblik

1. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Medemblik
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in het kader van het actualiseringproject voor bestemmingsplannen in de gemeente Medemblik.

Doel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ is het bieden van een adequate en eenduidige planologische regeling voor de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik. Omdat het gaat om bestaande en al ingerichte bedrijventerreinen, heeft het bestemmingsplan hoofdzakelijk een beheergericht karakter. Nieuw element is een eenduidige regeling voor detailhandel in volumineuze goederen en e-commerce (verkoop via internet).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is direct raadpleegbaar via plan-ID: NL.IMRO.0420.BPKBEDRIJVEN-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. Zienswijze Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-16870. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

2. Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen I
(Sijbekarspel-Benningbroek, Midwoud-Oostwoud, Hauwert) inclusief het bijbehorende planMER)

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen I’ met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen.Het voorliggende bestemmingsplan omvat de dorpskernen en aangrenzende linten van Sijbekarspel-Benningbroek, Midwoud-Oostwoud en Hauwert.

PlanMER

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige ‘milieueffectrapportage -(beoordelingsplichtige) activiteiten’, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijen.In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld.

Het planMER wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via plan-ID: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenI-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-11-15012. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft.

Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

3. Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen III
(Onderdijk, Wervershoof en Andijk) inclusief het bijbehorende planMER

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen III’ met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen.

Het voorliggende bestemmingsplan omvat de dorpskernen en aangrenzende linten van Onderdijk, Wervershoof en Andijk.

PlanMER

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de Dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige ‘milieueffectrapportage -(beoordelingsplichtige) activiteiten’, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijen.

In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld.

Het planMER wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIII-ON01 .

Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken (waaronder het planMER) digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen in ontwikkeling . Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-16779.

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft.

Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

4. Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen II
(Abbekerk-Lambertschaag, Twisk, Opperdoes) inclusief het bijbehorende planMER

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen II’ met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen.De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de dorpskernen en aangrenzende linten van Abbekerk-Lambertschaag, Twisk en Opperdoes.

PlanMER

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige ‘milieueffectrapportage -(beoordelingsplichtige) activiteiten’, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijen.

In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld. Het planMER wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-11-15014.

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft.

Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

5. Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen IV
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen IV’ (Zwaagdijk, Nibbixwoud en Wognum) inclusief het bijbehorende planMER

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen IV’ met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de dorpskernen en aangrenzende linten van Zwaagdijk, Nibbixwoud en Wognum.

PlanMER

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de Dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige ‘milieueffectrapportage -(beoordelingsplichtige) activiteiten’, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijen. In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld.

Het planMER wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenIV-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken (waaronder het planMER) digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-23981.

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft.

Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

6. Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Medemblik’, inclusief het bijbehorende planMER
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Medemblik’, inclusief het bijbehorende planMER met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering en harmonisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen.

PlanMer

Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en Dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige “milieueffectrapportage-(beoordelingsplichtige) activiteiten”, in het bijzonder de uitbreiding van veehouderijen. In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld.

Het planMER wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via plan-ID NL.IMRO.0420.114121-0001 Tevens zijn pdf-bestanden van het ontwerpbestemmingsplan en van de bijbehorende stukken (o.a. planMER) digitaal raadpleegbaar op onze website onder bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken (o.a. planMER) kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan en/of PlanMER schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-13-27407 .

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft.

Op de gemeentelijke website staat bij het ontwerpbestemmingsplan een formulier wat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend. Het betreft een herhaalde publicatie, omdat een eerdere publicatie niet op ruimtelijkeplannen.nl opgenomen is.

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief planMER is ten opzichte van de eerdere publicatie niet gewijzigd. De zienswijzen, die gedurende de termijn van de eerste publicatie zijn ontvangen, blijven in stand en worden na afloop van de tervisielegging in behandeling genomen.

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Exploratieboring Lambertschaag’
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Exploratieboring Lambertschaag’ te Lambertschaag op 31 januari 2013 door de gemeenteraad van Medemblik is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 8 maart 2013 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.De beroepstermijn bedraagt zes weken en gaat in op 9 maart 2013.

Het bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor een proefboring naar aardgas op een locatie gelegen aan de Parallelweg, evenwijdig aan de Rijksweg A7, ten zuidoosten van Lambertschaag. Mocht uit de exploratieboring blijken dat er aardgas in een winbare hoeveelheid aanwezig is, dan zal de locatie worden ontwikkeld tot een productielocatie. Daarvoor biedt het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.Lambertschaag-va01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen overige gebieden .

Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. Beroep Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

Reageren via facebook