Medemblik Actueel.

Algemeen

Stelling – Tarieven omhoog, subsidies schrappen

Medemblik – Het is géén taak van de gemeente om mensen die van gemeentelijke diensten of voorzieningen gebruik maken, te subsidiëren. Daarom moeten alle tarieven kostendekkend worden en alle niet-noodzakelijke subsidies vervallen. (Voor uitzonderingen zie de volgende discussie-taken-stellingen.)

Gevolg 1

Alle tarieven moeten kostendekkend worden (of blijven).

Dus ook die van:

 • Kinderopvang
 • Gebruik van bibliotheek
 • De muziekschool
 • Begraven
 • Ophalen van huisvuil (betalen per hoeveelheid en per afvalsoort)
 • Dorpshuizen
 • Sportcomplexen
 • Aanvragen bouwvergunning
 • Aanvragen monumentenvergunning.

Gevolg 2

Geen onnodige subsidiëring meer.

Dus ook niet van:

 • Sportverenigingen
 • Muziekverenigingen
 • Recreatieve verenigingen.

Gevolg 3

Er zijn meestal duizend-en-één redenen te bedenken waarom de gemeente iets moet subsidiëren, maar de regel is altijd ‘nee, tenzij’. Dat iets in het algemeen belang is, is op zich onvoldoende reden voor gemeente-bemoeienis.

Redenen

 • Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en ondernemers. We leven niet meer in de jaren 70.
 • Andere burgers hoeven niet meer onnodig gedwongen mee te betalen.
 • Geen betutteling meer.
 • Helpt gemeentebegroting op orde te houden.

Nadelen

 • Geen financiële prikkels meer om sportief, cultureel en sociaal gedrag te bevorderen.
 • Sommige mensen kunnen deelname aan sport of andere activiteiten niet meer betalen.
 • Gebrek aan subsidie kan tot het sluiten van voorzieningen leiden.

Join the Forum discussion on this post

Reageren via facebook