19.9 C
Medemblik
3 juli 2020 16:20
Medemblik Actueel.

Huurbeleid 2013 – wat gaat er veranderen?

Op 13 februari jl. is door PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP een akkoord gesloten over de woningmarkt. Uitgangspunt voor de huuraanpassing per 1 juli 2013 en 2014 is een inkomensafhankelijke huuraanpassing gebaseerd op de volgende tabel:

Inkomen                                                         Maximale huurverhoging

€ 33.614                                                              inflatie + 1,5%

€ 33.614 – € 43.000                                            inflatie + 2,0%

€ 43.000 >                                                           inflatie + 4,0%

 

De inflatie over 2012 is uitgekomen op 2,5%. De maximale huuraanpassing bedraagt dus 4 – 6,5%.

De maximaal redelijke huurprijs zal niet bepaald worden op basis van een percentage van de waarde van de huurwoning volgens de WOZ zoals oorspronkelijk de bedoeling was.. Naar verwachting zal de WOZ waarde van een huurwoning opgenomen in de puntenberekening van de woningwaardering.

De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de voorstellen uit het woonakkoord. Voor de huuraanpassing per 1 juli a.s. moet de huurder uiterlijk 30 april van de verhuurder een voorstel tot huuraanpassing hebben ontvangen. Voor een huuraanpassing van meer dan 4% op grond van een hoger inkomen zullen verhuurders veelal informatie moeten hebben gekregen van de belastingdienst. Of sociale verhuurders de maximale huuraanpassing gaan toepassen hangt onder meer van de (toekomstige) financiële positie af. De nieuwe verhuurdersheffing en noodzakelijke investeringsplannen spelen hierbij een rol. Per verhuurder kan dit verschillen.

De aangepaste begroting van De Woonschakel voor de komende jaren ziet er als volgt op basis van het verwachte beleid van de rijksoverheid:

x € 1 mln

2013

2014

2015

2016

2017

 

Baten

Huren

32,4

33,7

35,2

36,5

37,8

Overige opbrengsten

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

33,4

34,7

36,2

37,5

38,8

Lasten

Afschrijvingen

-8,7

-8,7

-8,8

-8,7

-8,5

Onderhoud

-6,5

-6,0

-7,5

-9,0

-7,2

Heffingen

-3,5

-3,4

-4,0

-4,6

-5,2

Rente

-7,8

-7,8

-7,5

-7,7

-7,1

Overige lasten

-11,6

-10,5

-10,9

-10,3

-10,7

 

-38,1

-36,4

-38,7

-40,3

-38,7

 

Resultaten uit verhuur

-4,7

-1,7

-2,5

-2,8

0,1

 

Verkoop woningen

1,1

1,3

1,2

1,4

1,3

Vennootschapsbelasting

0

0

-1,0

-2,5

-2,5

 

Jaarresultaat

-3,6

-0,4

-2,3

-3,9

-1,1

 

Op onze website www.dewoonschakel.nl onder de kop ‘organisatie in beeld’ kunt u de vastgestelde begroting 2013 vinden.

Reageren via facebook