Medemblik Actueel.

Ernstige verkeershinder Westerweg (N242) Heerhugowaard

Het verkeer op de N242 (Westerweg) bij Heerhugowaard heeft vanaf 27 februari 2013 nog maar 3 rijstroken ter beschikking in plaats van 4.

Richting Heerhugowaard zijn er op de Westerweg 2 versmalde rijstroken beschikbaar en 1 richting Alkmaar. De provincie Noord-Holland verwacht verkeershinder en adviseert automobilisten van de omleidingsroutes gebruik te maken.

Deze wegversmalling geeft de provincie ruimte om de ovatonde en aansluitende wegen te kunnen bouwen op de kruising Westerweg-Westtangent. Onder begeleiding van verkeersregelaars wordt op woensdag 27 februari tussen 09.00 en 15.00 uur een deel van de N242 enkele keren kort afgesloten. De aanpassing van de rijstroken wordt dan gerealiseerd. Om de doorstroming te bevorderen vervalt de afslag op de Westerweg (linksaf) richting de Westtangent, Heerhugowaard in.

Overlast
De provincie verwacht de meeste overlast in de ochtendspits richting Alkmaar omdat er maar 1 rijstrook beschikbaar is. Daarom adviseert de provincie dit deel van de N242 zoveel mogelijk te vermijden en via de N508 (Nollenweg) en N504 (Provincialeweg) te rijden. Deze omleidingsroute worden via Dynamische Route Informatiepanelen Systemen (DRIPS) bij het Nollencircuit en de Roskamsluis aangegeven.
De werkzaamheden aan het knooppunt Westerweg-Westtangent vinden plaats tot juli 2014. Tot die tijd blijft het verkeer rond dit knooppunt hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Kruising N242 en Zuidtangent-Broekerweg ook op de schop
Op de N242 tussen het Nollencircuit en de Roskamsluis is dit jaar meer verkeershinder te verwachten. In mei gaat ook het N242-kruispunt Zuidtangent-Broekerweg op de schop. Tijdens de zomervakantie wordt dit knooppunt volledig afgesloten voor verkeer. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting en het groot onderhoud aan de N242. De provincie beoogt hiermee de doorstroming op de verschillende knooppunten te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

Reageren via facebook