VVD stelt schriftelijke vragen over verkoop kasteel Radboud

Bij monde van raadslid Jan de Vries van de VVD zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de plannen van de Rijksgebouwendienst om Kasteel Radboud in de verkoop te zetten.

1. Heeft het college vernomen van de brief van de rijksoverheid waarbij wordt meegedeeld dat de Staat der Nederlanden Kasteel Radboud vanwege de bezuinigingen gaat afstoten, het kasteel daarbij eerst aan de lagere over heden te koop wordt aangeboden en bij geen resultaat vervolgens de markt wordt gezet?

2. Heeft het college vernomen van de brief van de Stichting Kasteel Radboud waarin grote zorgen worden uitgesproken over dit voornemen en verslag wordt gedaan van een gesprek dat dit bestuur met de burgemeester heeft gehad?

3. Wil het college op zo kort mogelijke termijn de gemeenteraad (commissie) informeren over de situatie die gaat ontstaan en de gevolgen die dit kan hebben voor
het toeristisch product van Medemblik?

4. Is het college bereid om ten spoedigste met de commissie van gedachten wisselen over de mogelijk- en onmogelijkheden voor de gemeente om deze gang van zaken te beïnvloeden
(bv. zoeken van een partij die het kasteel zou kunnen overnemen / beheren, overleg entameren met de Rijksgebouwendienst, eventueel stellen van condities aan de verkoop e.d. ) om zodoende het publiek toegankelijke karakter en daarmee de enorme toeristische waarde voor de stad Medemblik en de hele gemeente veilig te stellen?

Toelichting:
De historische en culturele betekenis van het kasteel Radboud voor de gemeente behoeft geen uitleg en zal uiteraard in stand blijven, ook bij eigendom in particuliere handen. Het is immers een monument.

Het publiek toegankelijke karakter is een ander verhaal: in principe zou een particulier of bedrijf het kasteel voor privédoeleinden kunnen aanwenden, zodat de toeristische en educatieve functie (in ieder geval voor een deel) verloren zou gaan.

De VVD beseft dat het simpelweg kopen van een dergelijk object (zowel qua investering als qua onderhoudslasten en beheer) in de huidige financiële situatie van de gemeente een zeer moeilijke opgave zal zijn. Toch menen wij dat de gemeente, ook als daarvan geen sprake zal zijn, moet verkennen wat andere mogelijkheden zijn om de gang van zaken te beïnvloeden. In ieder geval zal naar onze mening sprake moeten zijn van overleg met de Rijksgebouwendienst en het (samen) verkennen van de mogelijkheden om een partner te zoeken die hierin is geïnteresseerd, kortom een ultieme inspanning om de genoemde waarden van het kasteel voor onze gemeente veilig te stellen. Teneinde, om de brief van het bestuur te citeren, te zorgen dat het niet in al te vreemde handen komt.

Wij willen met het college en de collega-fracties graag bespreken wat de houding van de gemeente moet worden en wat voor kansen/risico’s er zijn.

Namens de VVD-fractie,

J. de Vries.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.