Medemblik Actueel.

Column

VVD Medemblik: Nieuwe invulling stadhuis steeds dichterbij

Nieuwe invulling stadhuis
Nieuwe invulling stadhuis

Medemblik – Het heeft een tijdje geduurd, maar op 31 januari a.s. zal de gemeenteraad een belangrijke stap zetten in de zoektocht naar een nieuwe invulling van het leegstaande stadhuis in Medemblik. Dan zullen de uitgangspunten en kaders vastgesteld worden waarbinnen geïnteresseerde partijen hun plannen kunnen inpassen. Vooral de toekomst van het nieuwbouwgedeelte van het stadhuis, toch niet het voorbeeld van fraaie architectuur, is ongewis.

Zal het tegen de vlakte gaan of kan iemand er nog iets creatiefs mee? In ieder geval staat vast dat het monumentale gedeelte van het stadhuis minimaal een cultuurhistorische bestemming krijgt. De VVD-fractie is daar erg blij mee. Dat prachtige pand zou de kroon moeten worden van alles wat Medemblik zijn inwoners en toeristen te bieden heeft. Een stadsmuseum, trouwlocatie, toeristisch informatiepunt(?), ontvangstlocatie, een depot van het Bakkerijmuseum, enz., enz., er zijn in ieder geval genoeg invullingen te bedenken. Niet voor niets heet de werkgroep die zich hiermee bezighoudt ‘Huis van de Stad’: ambitieus werkend aan een huis waar iedereen trots op kan zijn.

De VVD wil een nieuwe invulling van het stadhuis die de gehele Kop van de Nieuwstraat verfraait. Detailhandel, woningbouw, kantoorruimte, congresruimte of combinaties daarvan. Er zijn vast genoeg goede ideeën, van meerdere partijen is bekend dat ze geïnteresseerd zijn. Er zal een beoordelingscommissie komen die in twee fases plannen gaat beoordelen. De eerste fase is een brede start, waarbij de plannen nog niet helemaal uitgewerkt hoeven te zijn maar eerder als ‘wilde ideeën’ worden bekeken. Pas in de tweede fase zullen drie plannen gekozen worden die nader en gedetailleerder zullen worden uitgewerkt. In de commissievergadering heb ik namens de VVD daar twee, in onze ogen belangrijke, punten meegegeven. Ten eerste: ga vooral in de eerste fase niet te strak op de uitgangspunten zitten maar sta open voor goede ideeën, ook als ze misschien niet direct voldoen aan alle voorwaarden. En ten tweede: zorg dat iedereen goed betrokken wordt.

M.n. dat laatste is een zorgpunt. Tot nu toe zijn veel mensen betrokken in deze discussie. Maar in het voorstel van het college zal de beoordelingscommissie (van die plannen) bestaan uit slechts één externe partij, een vertegenwoordiger van Huis van de Stad. Naast de wethouder en drie ambtenaren vinden wij dat te weinig. Ook nog omdat de HvdS-vertegenwoordiger niet over alle punten mag meebeslissen. Daarom heb ik samen met de collega’s van Gemeentebelangen en PvdA een wijzigingsvoorstel geschreven, wij willen dat de commissie wordt uitgebreid met een lid van de stadsraad én dat iedereen hetzelfde stemrecht heeft. In de commissievergadering van donderdag 17 januari j.l. kreeg dit brede steun. Alleen het CDA wilde er niet aan, het moest “wel werkbaar blijven.” Wellicht dat een ondemocratische beoordelingsgroep in hun ogen werkbaar is, maar hoe willen zij later omgaan met (terecht) verontwaardigde betrokkenen als een die WC-eend-club een plan steunt waar niemand op zit te wachten?

Op 31 januari zal een besluit genomen worden door de raad. En dan kunnen we eindelijk serieus aan de slag!

Mark Raat

Reageren via facebook